Vyhlašuje se již 8. ročník Duhového křídla – nominujte své zaměstnace, dobrovolníky a organizace

 

Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje vyhlašují osmý  ročník ceny „Duhové křídlo“. Cena je udílena zaměstnancům, organizacím a dobrovolníkům, kteří pracují v sociálních službách ve prospěch osob se zdravotním postižením. Záštitu převzal a patronem celé akce je pan Ing. Pavel Šotola.

Cena je udělována v následujících kategoriích:

kategorie I. – Profesionál

kategorie II. – Dobrovolník/Filantrop

kategorie III. –  Poskytovatel sociálních služeb

kategorie IV. – Cena Michala Hašta za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením

Od 1. března 2020 mohou  fyzické i právnické osoby podávat návrhy na nominace do jedné nebo více kategorií na příslušných formulářích, které lze vyplnit a elektronicky podat na www.duhovekridlo.cz. Formuláře jsou také k dispozici ke stažení na www.duhovekridlo.cz a v internetových novinách www.duhovenoviny.cz. V tištěné podobě si je lze vyzvednout v sídle NRZP Pardubického kraje, Erno Košťála 1013, 530 12 Pardubice. Vyplněné formuláře mohou navrhovatelé odesílat na e-mail pardubice@nrzp.cz nebo poštou na  výše uvedenou adresu. Uzávěrka došlých návrhů bude k 31. květnu 2020.

Vítězové všech kategorií budou vyhlášeni a celá akce zakončena slavnostním předáváním cen dne 30. září 2020 od 15:00 hodin v Multifunkčním centru Fabrika ve Svitavách.

Nominační formulář a řád 2020

2020_letak_Duhove