Cyklus pečuj doma a s námi od 5.1.2018

 

PEČUJETE O SVÉ BLÍZKÉ?

CYKLUS PEČUJ DOMA A S NÁMI

OD 5. LEDNA 2018 V HRADCI KRÁLOVÉ

 

Diakonie ČCE pořádá v Hradci Králové ve spolupráci s Knihovnou města Hradec Králové cyklus kurzů Pečuj doma a s námi. Je určen laickým pečujícím z rodin, starajícím se zejména o seniory. Na kurzech získají potřebné rady a informace, vymění si zkušenosti, prakticky nacvičí ošetřovatelské techniky. Obdrží také soubor příruček k pečování a DVD s instruktážními videi.

Cyklus je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, pro účastníky je zdarma.

Kurzy se uskuteční na adrese Wonkova 1262/1a v Hradci Králové.

 

TERMÍNY A TÉMATA

 

Pá 5. 1. 12.00-18.00 h Ošetřovatelský kurz, Mgr. Martina Terezie Kalábová

 • Jak pečovat podle oblastí dalších základních potřeb
 • Výživa a vylučování
 • Hygiena a péče o lůžko
 • Současné trendy v ošetřování
 • Zaměřeno na bazální stimulaci
 • Nové zdravotní pomůcky v ošetřovatelské péči

Pá 12. 1. 12.00-18.00 h Praktický a nácvikový kurz, Mgr. Martina Terezie Kalábová

 • Přímá obslužná péče
 • Nácvik jednoduchých ošetřovatelských činností
 • Vybavení lékárničky a podávání léků
 • Nácvik aplikace injekcí
 • Nácvik ovládání přístrojů
 • První pomoc

Pá 19. 1. 9.00-15.00 h Sociálně právní kurz, Mgr. Radka Pešlová

 • Druhy sociální péče a podpory a podmínky jejich poskytnutí
 • Příspěvek na péči a další příspěvky a výhody
 • Péče při zaměstnání nebo podnikání
 • Nové právní předpisy, podrobněji opatrovnictví
 • Jak vymáhat práva úřední cestou
 • Soudní obrana a sebeobrana pečujících

 

Pá 26. 1. 12.00-18.00 h Kurz komunikace, Mgr. Martina Terezie Kalábová

 • Obecné zásady komunikace
 • Komunikace s opečovávaným
 • Komunikace v rámci rodiny, se zdravotníkem a úředníkem
 • Komunikace v nejrůznějších obtížných situacích
 • Naše komunikační nedostatky a zlozvyky
 • Simulace praktických situací – nácvik komunikačních dovedností

 

 

Pá 2. 2. 9.00-15.00 h Pečování o člověka s demencí, Zdeňka Juchelková

- Beránková 

 • Co je demence a jak vzniká
 • Chování a projevy člověka s demencí
 • Organizace péče v rodině a její nároky
 • Specifika péče u onemocnění
 • Dorozumívání s nemocným
 • Co vede pozitivním výsledkům v terapii i v péči

Pá 9.. 2. 9.00-15.00 h Fyzioterapeutický kurz, Mgr. Pavel Fuksa

 • Prevence dekubitů
 • Polohování nepohyblivého
 • Přesouvání nepohyblivého
 • Cvičení podle diagnóz
 • Aktivizace a jak ji provádět
 • Nové metody pro domácí rehabilitaci

Pá 16. 2. 9.00-15.00 h Pečování v závěru života, Pavlína Tonarová, Dis.

 • Specifika ošetřování v závěru života
 • Pomůcky, které budou potřeba
 • Psychologická podpora
 • Praktické záležitosti
 • Terminální stadium a paliativní léčba, konkrétní kazuistiky
 • Krizové situace a jak si s nimi poradit

 

 

Vzhledem k omezené kapacitě vyplňte prosím přihlášku.

Přednost mají zájemci o celý cyklus. Přihláška platí pro celý cyklus – pokud máte zájem jen o jednotlivé kurzy, uveďte prosím termíny do políčka poznámka.