Z pohádky do pohádky s Centrem pro dětský sluch Tamtam

 

Zahradni slavnost Centra pro de tský sluch Tamtam v Ostravě

Centrum pro dětský sluch Tamtam uspořádalo 11. září v Ostravě Zahradní slavnost. Areál mateřské a základní školy pro sluchově postižené a vady řeči se proměnil v pohádkovou říši. Veselé odpoledne přineslo malým návštěvníkům bohatý program plný nadpřirozených bytostí a pohádkových postav.

Programu se zúčastnily desítky dětí se sluchovým postižením i jejich rodiče a také žáci školy, někteří z nich maskovaní v pohádkových kostýmech. Děti si užily nejen zábavné hry a soutěže, ale zapojily se také do poznávacích aktivit.

Zahradní slavnost CDS Tamtam v Ostravě

Účastníci slavnosti vyráběli korunky, meče, kordy a mnohé další věci s princeznami a vílami, lovili ryby s vodníkem, řešili hlavolamy a rébusy s kašpárkem či míchali kouzelné lektvary s čarodějnicí. Nechyběli ani čerti, piráti a loupežníci. Na závěr proběhlo společné opékání špekáčků.

Zahradní slavnost se velmi vydařila, bylo ideální počasí a rodiče i děti odcházeli spokojeni, či dokonce „hafo spokojeni“, jak pravila jedna z maminek.

20230911_164959 20230911_172809 Opekani spekáčků na závěr pohádkové slavnosti

Pracoviště Centra pro dětský sluch Tamtam sídlící v ulici Novinářská 1113/3 nabízí sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením a letos slaví 11. výročí svého působení v Ostravě.

Další pracoviště Tamtamu se nacházejí v Praze, Pardubicích a Olomouci. Tamtam pomáhá rodinám dětí s vadami sluchu z celé České republiky již 33 let. Je celostátním poskytovatelem komplexu vzájemně provázaných sociálních a poradenských služeb. Podporuje rodiny v hledání cesty ke komunikaci a k všestrannému rozvoji dítěte. Provází je, aby zvládly náročnou situaci spojenou s handicapem dítěte, a mohly se vrátit k běžnému způsobu života.

Zahradní slavnost pro rodiny s dětmi pořádá Centrum pro dětský sluch Tamtam vždy v září, které si komunita neslyšících každoročně připomíná řadou kulturních i osvětových akcí s cílem poukázat na specifické potřeby lidí se sluchovým postižením a na komunikační bariéry, s nimiž se musejí potýkají.

Podle odhadů žije v ČR přes 500 tisíc lidí se sluchovým postižením, z čehož většinu tvoří senioři. Dětí s těžkou sluchovou vadou se u nás ročně rodí 1-2 z tisíce narozených. Na celém světě má problémy se sluchem 466 milionů lidí (podle údajů Mezinárodní zdravotnické organizace).

Zahradní slavnost uspořádalo Centrum pro dětský sluch Tamtam, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Ostravě, ve spolupráci s ostravskou školou a Centrem služeb pro neslyšící a nedoslýchavé. Oběma patří poděkování za výpomoc na stanovištích, poskytnutí prostor a odměn. Společnost Penam podpořila slavnost bohatou nadílkou pečiva.

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., www.tamtam.cz, telefonická linka prvního kontaktu pro rodiče: 605 100 400, mail: poradna@tamtam.cz