Vyhlašujeme již devátý ročník ceny „Duhové křídlo“ 2021!

 

letak_DK2021

Vážení přátelé, 

Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje vyhlašují devátý ročník ceny „Duhové křídlo“. Cena je udílena zaměstnancům, organizacím a dobrovolníkům, kteří pracují v sociálních službách a ve prospěch osob se zdravotním postižením. 

Záštitu převzal a patronem celé akce je pan Pavel Šotola, radní Pardubického kraje.

 

Cena je udělována v těchto kategoriích:

kategorie I. – Profesionál 

kategorie II. – Dobrovolník/Filantrop

kategorie III. –  Poskytovatel sociálních služeb

kategorie IV. – Cena Michala Hašta za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením

 

Od 1. března do 30. června 2021 mohou  fyzické i právnické osoby podávat návrhy na nominace do jedné nebo více kategorií na příslušných formulářích, které lze vyplnit a elektronicky podat na www.duhovekridlo.cz. Formuláře jsou také k dispozici ke stažení na www.duhovekridlo.cz a v internetových novinách www.duhovenoviny.cz. Vyplněné formuláře mohou navrhovatelé odesílat na e-mail pardubice@nrzp.cz, případně poštou na adresu NRZP Pardubického kraje, K Blahobytu 1763, 530 02 Pardubice-Zelené Předměstí. Uzávěrka došlých návrhů je 30. června 2021.

 

Pokud epidemiologická situace dovolí, budou vítězové všech kategorií vyhlášeni a celá akce bude zakončena slavnostním předáváním cen dne 22. září 2021 od 15:00 hodin v Multifunkčním centru Fabrika ve Svitavách. 

 

V příloze zasíláme informační leták a  aktuální nominační formuláře, včetně řádu ceny. Fotogalerii a video z loňského předávání cen naleznete na www.duhovekridlo.cz.

V případě zájmu rádi poskytneme více informací. Těšíme se na Vaši spolupráci a účast!

Lenka Skokanová
vedoucí Regionálního pracoviště NRZP ČR pro Pardubický kraj
krajská koordinátorka NRZP ČR pro Pardubický kraj

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z. s.
Erno Košťála 1013
530 12 Pardubice

mobil:  736 751 202
tel.:      466 952 423
e-mail: pardubice@nrzp.cz