Vyhlašujeme dvanáctý ročník ceny Duhové křídlo 2024!

 

DK_2024

Vážení přátelé,

Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje vyhlašují v roce 2024 již dvanáctý ročník ceny Duhové křídlo.

 

Od 1. března do 30. června 2024 jsou otevřeny tyto nominační kategorie: 

  • kategorie I. –  Profesionál 
  • kategorie II. –  Dobrovolník/Filantrop
  • kategorie III. –  Poskytovatel sociálních služeb
  • kategorie IV. –  Cena Michala Hašta za celoživotní/mimořádnou práci ve prospěch osob se zdravotním postižením či jiným znevýhodněním 

 

Využijte příležitost poděkovat svým favoritům za obětavou práci, pomoc, či inspiraci. Pomozte nám najít ty nejlepší! Jako každý rok vybere komise finalisty, kteří budou pozváni na slavnostní galaodpoledne a předávání cen „Duhové křídlo“, které se uskuteční dne 18. září 2024 v Pardubicích.

Nominace je možné podat na předepsaném formuláři, který je k dispozici na webových portálech www.duhovekridlo.czwww.duhovenoviny.cz, či zaslat elektronicky na e-mail pardubice@nrzp.cz.

Záštitu převzal a patronem celé akce je pan Pavel Šotola, radní Pardubického kraje.

Kontaktní osoba: Lenka Skokanová, koordinátorka NRZP ČR pro Pardubický kraj, tel. 736 751 202, e-mail: pardubice@nrzp.cz.

Těšíme se na Vaše nominace!

Více informací na www.duhovekridlo.cz

Děkujeme za sdílení informace.

Lenka Skokanová