Virtuální běh pro KŘIŽOVATKU handicap centrum o.p.s.

 

DĚKUJEME za sdílení akce a podporu virtuálního závodu v běhu či chůzi pro organizaci Křižovatka handicap centrum o.p.s.

Získané finanční prostředky pomohou zakoupit mobilní zdvihací zařízení HM2600 pro klienty centra.

virtuální běh pro Křižovatka HC o.p.s.