Veletrh sociálních služeb 2014 – 5.3. v AFI Palace