Tým jako šance na zotavení se z duševního onemocnění. Pomáhá i psycholog v terénu

 
tým PDZ v Ústí nad Orlicí

tým PDZ v Ústí nad Orlicí

Když do života vstoupí vážné duševní onemocnění jako je schizofrenie nebo bipolární afektivní porucha, dá se žít plnohodnotně. Prací s klienty to dokazuje nezisková organizace Péče o duševní zdraví (PDZ). V okrese Ústí nad Orlicí chce PDZ vytvořit multidisciplinární tým. Velkým krokem vpřed je navázání spolupráce s psycholožkou, která jezdí i za klienty domů.

„Naši klienti mají někdy špatné zkušenosti z hospitalizace v nemocnicích, a proto psychologa sami neosloví. Pokud za klientem přijede domů, situace se změní. Lépe spolupracují a lepší se jejich stav,“ zdůraznil význam psycholožky v týmu Mgr. Dušan Lacko, vedoucí střediska Péče o duševní zdraví v Ústí nad Orlicí. Klinická psycholožka Františka Diblíková je v Ústí nad Orlicí součástí týmu 7 sociálních pracovníků a 1 peer konzultantky.

Práce v terénu umožňuje lépe pochopit potřeby klientů   

Tým PDZ pracuje s klienty hlavně v terénu. Mohou tak být s klientem v jeho přirozeném prostředí a porozumět vztahům v jeho nejbližším okolí. „Zažít domov klienta umožňuje pochopit souvislosti rychleji, často beze slov. Pro mě je to i výraz úcty vůči němu: ocenit jeho hodnoty, s pokorou se sklonit před jeho domovem, prostorem, vztahy,“ vyjádřila se klinická psycholožka Františka Diblíková.

Psycholog v terénu může zachytit témata, které klientům stěžují zvládání psychické nemoci (například traumata z minulosti) a pomoci jim je propracovat: buď v podobě krizové intervence, psychologického poradenství i podpůrné či systematické psychoterapie.

V současné době středisko PDZ shání zdravotní sestru a plánuje navázat spolupráci také s psychiatrem. Cílem je vytvořit Centrum duševního zdraví (tým složený ze sociálních pracovníků, zdravotních sester, psychologa a psychiatra). Centra provozuje Péče o duševní zdraví již v Pardubicích, Hradci Králové a Chrudimi.

Spolupráce PDZ a psycholožky mohla být uskutečněna hlavně díky finanční podpoře donátorů: SOLEA CZ výrobní družstvo, KONZUM a Iveco Czech Republic, a. s. Donátoři podpořili projekt Psycholog duši sluší, který nezisková organizace Péče o duševní zdraví prezentovala na Burze filantropie.

———————————-

Příklad z praxe – výrazná pomoc pro klientku s paranoidní schizofrenií 

Klientka paní M. vstoupila do služeb PDZ, když žila na ubytovně a neměla dobré vztahy s rodinou. Za svůj život byla několikrát hospitalizována s paranoidní schizofrenii. Ke svému okolí byla velmi nedůvěřivá, což v důsledku snižovalo její šance na cestě za zotavením se z duševního onemocnění.

Sociální pracovníci PDZ pomohli klientce v několika rovinách. S jejich podporou získala důvěru v lékařskou –⁠ psychiatrickou pomoc a začala pravidelně chodit na depotní injekce, které pomáhají zvyšovat kvalitu života osob, kterým do života vstoupila schizofrenie. Dále se povedlo klientce zajistit vlastní bydlení. Velkým problémem bylo, že se klientka často vracela ve vzpomínkách do minulosti a mluvila o tom, proč v životě musela tak bolestivě trpět. Nedokázala se s tím srovnat. Protože je nedůvěřivá, nikdy nevyhledala pomoc psychologa, který by jí pomohl situaci uchopit.

Právě tento blok pomohli klientce sociální pracovníci z PDZ prolomit. Díky spolupráci s psycholožkou se povedlo klientku navštívit společně u ní doma. Po první společné schůzce si psycholožka získala klientčinu důvěru. Paní M. se později objednala i k ní do ambulance. Teď se pravidelně schází buď u paní M. doma nebo v ambulanci, kde probírají všechny špatné myšlenky, vzpomínky a rodinné trable. Klientka například získala zpět náklonnost rodiny a její celkový stav se lepší.