Státní zámek Slatiňany – návštěva památky v Pardubickém kraji dne 11. 9. 2023

 

Kontaktní informace:

Státní zámek Slatiňany, Zámecký park 1, 538 21 Slatiňany

https://www.zamek-slatinany.cz/cs

 

Národní památkový ústav, ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR
si dovolují nabídnout prohlídku státního zámku Slatiňany dne 11. 9. 2023
.

Smyslem akce je zpřístupnit památku osobám se zdravotním postižením, jejich asistentům,
či doprovázejícím rodinným příslušníkům.

Vstup na akci je ZDARMA.

 

Informace pro zájemce o účast:

Na prohlídku zámku je nutné se předem přihlásit a rezervovat si konkrétní čas prohlídky,
a to nejdéle do 3. 9. 2023.

Kontaktní osoba: Lenka Skokanová, telefon: 736 751 202, e-mail: pardubice@nrzp.cz

 

Pozvánka v českém znakovém jazyce: https://www.youtube.com/watch?v=BZ37vYL_kcA

Prohlídka zámku v 11:00 hodin bude tlumočena do českého ZNAKOVÉHO JAZYKA.

 

Doprava na akci vlastní.

 

Dopravní dostupnost automobilem (včetně parkování), vlakem, autobusem je uvedena na webových stránkách zámku Slatiňany:

https://www.zamek-slatinany.cz/cs/informace-pro-navstevniky/jak-se-k-nam-dostanete

 

Informace o akci:

Pro návštěvníky státního zámku Slatiňany jsou připraveny čtyři prohlídkové skupiny:

-dvě skupiny pro osoby s tělesným postižením/osoby na invalidním vozíku

-jedna skupina pro osoby se zrakovým postižením

-jedna skupina osob se sluchovým postižením

 

Osoby na invalidním vozíku upozorňujeme na nutnost použití jen mechanického vozíku, v rámci prohlídky expozice/interiéru zámku.

 

Průběh akce:

  • 8:00 – otevření zámku-exteriér-pro příjezd prvních návštěvníků
  • Komentované prohlídky expozice zámku se uskuteční ve 2.NP zámku
  • Osobám na invalidním vozíku pomohou s přemístěním z 1.NP do 2.NP studenti SPŠCH v Pardubicích (budoucí záchranáři, hasiči)
  • Délka prohlídky cca 1,5 hodiny/1 skupina

 

Komentované prohlídky expozice jsou připraveny v časech:

-          9:00    1. skupina – osoby s tělesným postižením/na invalidním vozíku, maximálně 8 osob

-          9:30    2. skupina – osoby s tělesným postižením/na invalidním vozíku, maximálně 8 osob

-        10:30   3. skupina – osoby se zrakovým postižením, maximálně 15 osob

-        11:00   4. skupina – osoby se sluchovým postižením, maximálně 15 osob
Sraz účastníků každé skupiny na nádvoří, nejdéle 30 minut před začátkem konkrétní prohlídky.

 

Přístupnost zámku:

Exteriér:

Přístupová cesta ke vstupu do zámku je zpevněna mlatovou cestou, případně vyplněna zámkovou dlažbou či asfaltem. Podélný sklon chodníku ke vstupu do areálu zámku místy dosahuje 15%. Nižšího sklonu lze docílit absolvováním cesty po silnici. Na cestě směřující ke vstupu do zámku v zámeckém parku jsou sklony cca 5%. Vstup do pokladny je omezen prahem výšky do 4 cm. Dveře k pokladně jsou dvoukřídlé mechanické s otevíráním dovnitř (šířka křídel 58 cm). V zámku je možné absolvovat
1 základní stálý prohlídkový okruh. U samotného vstupu jsou jednokřídlé mechanické dveře
s otevíráním dovnitř (šířka 94 cm). Plocha před dveřmi dosahuje šířky více jak 150 cm a hloubky více jak 250 cm. Zámecká zahrada i park jsou po rekonstrukci cest s mlatovým (výjimečně štětovým) povrchem. Napříč cest vedou odvodňovací prahy se žlábkem hloubky 6 cm a šířky 10,5 cm. Východ ze zahrady je po uzavření pokladny tvořen otočným turniketem omezené šířky (klasický vozík a kočár projedou), rozměrnější vozíky a kočáry neprojedou.

 

Interiér:

Expozice se nachází ve 2. NP. Z 1. NP do 2. NP vede schodiště o 36 schodech, z toho 17 vede do mezipatra a 19 z mezipatra do patra. (146 cm šířka). Ve 2. NP jsou prahy do 2 cm, pouze 1 práh dosahuje výšky 5 cm. Vyskytuje se zde i jeden zúžený průchod 72 cm široký. Tento průchod se nalézá u Salonu kněžny. V rámci prohlídky výška dveřních prahů většinou cca do 2cm, výjimečně 3-4cm.

 

Na konci prohlídky se při návratu do 1. NP zdolává točité schodiště o 42 schodech, šířka 161 cm,
(v rámci akce využitelné jen pro osoby se zrakovým a sluchovým postižením.
Po ukončení prohlídky při návratu do 1. NP (přízemí) se bude 1. a 2. skupina-osoby s tělesným postižením/vozíčkáři-vracet zpět k prvnímu schodišti, zde opět dopomoc studentů záchranářů/hasičů.

 

WC:

Bezbariérová toaleta je součástí areálu.  Pro osoby na invalidním vozíku je toaleta přístupná objezdem budovy (z nádvoří směr k dlážděné komunikaci), pro osoby bez pohybového omezení je toaleta přístupná z prostor u pokladny zámku. Další veřejná WC jsou k dispozici u hřebčína na parkovišti.

 

Doplňující informace:

  • Pro návštěvníky se zrakovým postižením/nevidomé – v rámci komentované prohlídky
    v 10:30 hodin jsou připravené předměty pro vnímání hmatem, níže výčet ve směru prohlídky:

-       paroží na dřevěné podložce, historický radiátor

-       cestovní kufr, vítězný pohár z dostihových závodů, hůl vykládaná perletí a slonovinou

-       kalamář, tenisová raketa

-       zrcátko, šperkovnice

-       řezba postele, kachlová kamna, karafa na vodu, nočník, přihrádka na dopisy

-       klika nezlacená na dveřích (strana ve směru prohlídky), krb, rám zrcadla, miska na cukrovinky

-       kousek lustru Murano, busta kněžny, lahev na sifon, torzo koňského kopyta

-       karambolový stůl a tágo, historická kalkulačka, sešívačka, děrovačka

-       stolování – podkladový talíř, hluboký talíř, řezbovaný příborník

 

  • Pro nevidomé-účastníky komentované prohlídky v 10:30 hodin:

o   Pro vnímání předmětů hmatem jsou pro nevidomé účastníky prohlídky zajištěny bavlněné rukavice

o   K dispozici haptické dokumenty:

Okolí zámku – mapy.cz

-        Půdorys 2. NP podlaží zámku – prohlídková trasa

-        Pohledy na fasádu zámku

-        Plán zahrady

-        Rodový erb

o   Další hmatové předměty: replika staré omítky, sgrafito, parketové dílce

  • Pro neslyšící-účastníky komentované prohlídky v 11:00 hodin:

o   Tlumočení do českého znakového jazyka zajištěno

o   Pro neslyšící – uživatele českého jazyka možnost poskytnout komentovanou prohlídku v textové podobě v ČJ

 

Na závěr celé akce možnost komentované prohlídky exteriéru zahrady, v délce cca 20-30 minut. Začátek u zámku, konec u dětského hospodářství, kde se nacházejí roubené chaty, které sloužily jako zázemí při vzdělávání dětí. Realizace podle počasí, domluva s účastníky na místě.

 

V případě potřeby dalších dotazů a informací se na nás neváhejte obrátit.

Kontakt: Lenka Skokanová, mobil: 736 751 202

 

Děkujeme Národnímu památkovému ústavu za umožnění realizace této akce.

Poděkování patří také dalším spolupracujícím institucím a subjektům, mj. SONS ČR, z. s.,
Tichý svět – chráněná pracoviště, o. p. s. (Tiché zprávy), Střední průmyslová škola chemická Pardubice.