Sportovat může každý!

 

ifc3Pohyb v dnešní moderní době hraje čím dál důležitější roli v životě každého člověka. U lidí se zdravotním postižením má pravidelný pohyb a tělesná zdatnost zcela mimořádný význam. Přispívá zásadně nejen ke zvládnutí životně důležitých pohybů a úkonů, ale též k udržování a rozvíjení funkčních systémů organismu, formování psychických vlastností, volního úsilí, schopnosti koncentrace, zvládání emocí, adaptace a kooperace, vyrovnávání se s konfliktními situacemi, kompenzaci pocitů méněcennosti, překonávání sociálních bariér, přijetí sociálních rolí a navazování nových kontaktů.

Tohoto si jsou velmi dobře vědomi zakladatelé pardubického Integračního Fitness Clubu (IFC): Ing. Ladislav Mazuch, úspěšný provozovatel dvou Fitness center a výrobce profesionálních posilovacích strojů, a Bc. Tomáš Potůček, speciální pedagog a aktivní sportovec, který je po úrazu páteře již 15 let na vozíku.

ifc2Prvopočátkem všeho byla nabídka Ládi Mazucha, aby Tomáš Potůček začal cvičit v jeho OK Gym Dukla. Ten se po několikaměsíčním váhání rozhodl nabídku využít. Zpočátku se ve fitku cítil tak trochu nepatřičně, ale užaslé pohledy, kterými ho spolucvičící sledovali, postupem ustávaly a Tomáš začal nabývat sebevědomí. Co se ale nezměnilo, bylo to, že neustále potřeboval asistenci a to jak v obsluze strojů, tak v přesunech na ně.

To oba vedlo k myšlence založení Integračního Fitness Clubu, který zpřístupňuje zdravý životní styl spojený se sportem také lidem se zdravotním handicapem. V prostředí, ve kterém jsou stejné podmínky pro všechny bez rozdílu handicapu a které lidem se zdravotním handicapem umožňuje maximální stupeň soběstačnosti a možnost seberealizace. A to ve smyslu, že jim zde ifc4není umožněno pouze sportovat ve skupině podobně postižených jedinců, ale na rozdíl od podobných doposud vybudovaných zařízení zde mohou lidé s postižením sportovat, setkávat se i s lidmi bez handicapu a smysluplně trávit svůj volný čas v přirozených podmínkách. V IFC se lidé s handicapem při tréninku denně setkávají např. s hráči prvoligového basketbalového clubu BK JIP Pardubice.

Neméně důležitou přidanou hodnotou IFC je možnost pravidelného setkávání „zdravých“ jedinců s lidmi, kteří se potýkají s nějakým handicapem a i přes tuto nepřízeň osudu se nevzdávají a snaží se být aktivní. Pravidelně zde např. trénují hráči basketbalového klubu vozíčkářů Wheelchair Basket Studánka Pardubice a hráči sladge hokejového týmu SHK Mustangové Pardubice. Toto vede mnohé ke změně v hierarchii jejich hodnot, k jinému úhlu pohledu na osoby s postižením a zvýšenému sociálnímu cítění.

ifc1Posilovací stroje ve fitness centrech nejsou pro cvičení lidí s tělesným handicapem přizpůsobené a tak Ladislav Mazuch a Tomáš Potůček spojili své bohaté zkušenosti a pro IFC vyvinuli zcela novou řadu unikátních profesionálních posilovacích strojů, které umožňují plnohodnotný trénink i lidem na vozíku. Tyto stroje jsou v dnešní době stále zdokonalovány a pravidelně je jejich portfolio rozšiřované.

Také kardiozóna IFC je vybavena stroji, které umožní aerobní trénink i vozíčkářům, konkrétně profesionálním veslařským trenažérem a Krancyclem, jenž je obdobou spinningu na horní část trupu. „Bezbariérovou“ konstrukci má také sezení vlastní výroby před Fitness Clubem, jež je místem, kde se lidé před a po tréninku setkávají u kávy, či něčeho dobrého z baru.

Vývoj nových strojů a vybavení Fitness Clubu byly a stále jsou značně nákladné a tak je velkou pomocí vstřícný přístup Magistrátu města Pardubice, který Integrační Fitness Club podpořil z programu podpory sportu a bezbariérovosti. Dále by provozovatelé IFC rádi ve spolupráci s Pardubickou radnicí rozšířili své služby sportovcům směrem ven zbudováním workoutového hřiště přímo před Fitness Clubem. Workout má opět jedinečnou konstrukci, která umožňuje cvičení s vahou vlastního těla i lidem na vozíku.

Radka Svatošová

Foto: archív IFC