Spolek Nektar v pohybu

 

Pomoci lidem se zdravotním postižením, sociálním hendikepem nebo seniorům dosáhnout co největší míry soběstačnosti a nezávislosti, žít v jejich přirozeném prostředí a získat dobré předpoklady ke společenskému a pracovnímu uplatnění, toto jsou cíle nově vzniklého Spolku Nektar.

Přesto, že vznikl poměrně nedávno, má za sebou kus odvedené práce. Jako jedna z mála organizací uspořádal několik turnusů příměstských táborů pro hendikepované děti. Společně jsme navštívili třeba lesopark na Dukle, centrální stanici hasičů nebo Apolenku.

nektar_v_pohybuV plánu jsou i další akce. V pořádání příměstských táborů chceme pokračovat o každých školních prázdninách (pololetní, jarní, Velikonoce…), počítáme i s  týdenními pobytovými tábory. Připravujeme víkendové a odpolední aktivity, výtvarné i pohybové kroužky, společenská setkání a v neposlední řadě i edukační akce. Nabízíme i možnost akutní pomoci při nečekaných situacích. Záměrem je nejen smysluplné využití volného času pro klienty, ale i vytvoření možnosti dát pečujícím osobám čas, který můžou využít k odpočinku, nebo k zařízení potřebných věcí.

Jednou z nejbližších akcí je pochod Nektar v pohybu.

V sobotu 8. září vyrazíme v 9:00 od koupaliště Cihelna na Kunětickou horu. Na několika stanovištích se účastníci seznámí se zásadami zdravého životního stylu. Ukážeme si jak je důležitý pohyb, výživa, pitný režim, životní prostředí ale i vnitřní pohoda. Pro děti máme připravenou pohádku a pro všechny ochutnávku zdravých produktů.

Vítáni jsou všichni, kteří si chtějí užít procházku krásnou přírodou v milé společnosti a zároveň se seznámit zábavnou formou se zásadami zdravého životního stylu.