Senior TAXI v Pardubicích

 

Město Pardubice zajišťuje pro pardubické seniory nad 70 let věku a pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P bez ohledu na věk novou službu pro snadnější přepravu po Pardubicích.

Služba je provozována na území statutárního města Pardubice pro osoby s trvalým/ přechodným bydlištěm na území statutárního města Pardubice a pro jejich doprovod za účelem vyřizování záležitostí na těchto místech:

LÉKAŘSKÉ ORDINACE | NEMOCNICE | POLIKLINIKY | REHABILITAČNÍ ZAŘÍZENÍ | LÉKÁRNY | ÚŘADY | POBOČKY ČESKÉ POŠTY | HŘBITOVY | VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE | KOMORNÍ FILHARMONIE PARDUBICE | KOSTELY/KAPLE | ZÁMEK PARDUBICE | KD HRONOVICKÁ/KD DUBINA A KD DUKLA | DOMOV PRO SENIORY U KOSTELÍČKA A DUBINA | DOSTIHOVÉ ZÁVODIŠTĚ PARDUBICE SENIORCENTRUM – POSPÍŠILOVO NÁMĚSTÍ 1693 A ULICE KE KAMENCI | KLUBOVNA PRO SENIORY SLOVANY: KRÁTKÁ 673 | KLUBOVNA PRO SENIORY DUBINA: ERNO KOŠŤÁLA 1014 | KLUBOVNA PRO SENIORY: BĚLEHRADSKÁ 379 | DENNÍ STACIONÁŘ MIREA, MOZARTOVA 456, POLABINY | DENNÍ STACIONÁŘ SLUNEČNICE, A. KRAUSE 1995, DUKLA | TRVALÝ/PŘECHODNÝ POBYT PŘEPRAVOVANÉHO OPRÁV. UŽIVATELE.

Více informací na letáku níže:

SENIOR TAXI_2019_PROFI_LETAK_Stránka_1SENIOR TAXI_2019_PROFI_LETAK_Stránka_2