Rozhovor s Ivonou Chaloupkovou

 

Ivona_chaloupkovaIvona Chaloupková je vzděláním a původní profesí doktorka práv. V posledních dvaceti letech se věnuje józe, zdravé výživě vycházející z makrobiotiky a regresní terapii. Spolu s manželem ak. arch. Miloslavem Chaloupkou podporují mnoho aktivit pro osoby se zdravotním postižením včetně každoročního udílení ceny Duhové křídlo, kde jsou oceňováni jednotlivci a organizace pracující ve prospěch osob se zdravotním postižením.

 

Ivono, jak se z právničky stane lektorka zdravého životního stylu a cvičitelka jógy?
Od malička jsem měla zdravotní problémy, které mě omezovaly, a lékaři byli schopni mi pomoci pouze částečně. Proto jsem hledala vlastní cestu a tu jsem našla postupně v józe, reiki a výživě, která vychází z principů makrobiotiky. Tato cesta mi velmi pomohla, při důsledném praktikování těchto technik jsem pozorovala výrazné a dlouhodobé zlepšení mého zdravotního stavu. Proto jsem se začala o tyto techniky zajímat do hloubky a provozovala jsem je souběžně s mou právní praxí. S odchodem do důchodu jsem se svým koníčkům začala věnovat ještě intenzívněji a profesionálně. K tomu jsem přidala regresní terapii (hlubinnou abreaktivní terapii). Zjistila jsem, že tato práce mi přináší radost a považuji ji za smysluplnou.

Vím, že si všechno, co umíš, nenecháváš pro sebe…
Vedu již dvacet let kurzy jógy v Pardubicích, stejně dlouho pořádám kurzy zdravého vaření a začínám přijímat klienty na regresní terapii.

Můžeš čtenářům vysvětlit, v čem spočívá regresní terapie?
Ve svém životě jsme zažili dobré i zlé. Vše, co jsme zažili, se nám ukládá do paměti, ať si toho jsme či nejsme vědomi, a to nás ovlivňuje. Například když jinak laskavá matka okřikne šestiletou dcerku, která zpívá, že má ošklivý hlas. Matka je unavená, holčička ji v tu chvíli obtěžuje. Může se stát, že tento krátký zážitek ovlivní dceru natolik, že v dospělosti odmítá zpívat, protože přijala představu, že zpívat neumí. V regresní terapii jí pomůžeme vybavit si tento zážitek a pokud se podaří odstranit jí toto klamné přesvědčení, přestane mít strach zpívat. Zážitků, které nás ovlivní na celý život je hodně, můžeme se dokonce vracet k porodu, pocitům z matčina lůna, či do tzv. minulých životů. Někdy pomůže jedno jediné sezení, jindy je léčba dlouhodobější. Výsledek je často překvapivě účinný. Učíme se vyrovnávat s negativními situacemi z minulosti, osvobozujeme se od ošklivých vzpomínek, můžeme se zbavit fóbií, strachů, nemoci, vyřešit problémy v partnerských či pracovních vztazích, uvědomit si, jakou cestou se chceme v životě vydat…

Setkáváš se s těžkými příběhy svých klientů, jak je zvládáš?
Tady se mi hodí zkušenosti z právnické profese. Naučila jsem se udržovat si odstup. Mým úkolem je klienta vést, podporovat a neodsuzovat druhé za chyby.

Co bys na tomto omezeném prostoru mohla poradit lidem, kteří chtějí zlepšit své zdraví?
IMG_20170503_122026Cesta ke zlepšení zdraví vede přes tři pilíře: jsou to psychika, pohyb a strava. Nejideálnější je si vybrat všechny tři a podle svých možností a sil na sobě začít pracovat. Nevyčítejme si, že naše konání je nedokonalé, důležité je, že jsme se vydali na cestu, vydržíme na ní a jdeme po ní krok za krokem.

Zdravá výživa není jednotná pro každého, je nutné k výběru potravin přistupovat individuálně. Například lidé, kteří mají vleklé problémy s chronickou rýmou, záněty v nosních a čelních dutinách, by měli ze své stravy důsledně vynechat mléko a veškeré mléčné výrobky, cukr, ať už rafinovaný nebo nerafinovaný, umělá sladidla, ostrá koření a dochucovadla, bílou mouku a pečivo z pšenice, a to alespoň po dobu trvání potíží. Potom si otestují sami na sobě, zda a jaké potraviny jim vadí.

Přesto existují určité obecné zásady, které prospějí každému. Při výběru potravin je vhodné se řídit ročními obdobími, používat převážně potraviny, které vyrostou v našem podnebním pásmu a pokud možno jsou chemicky neošetřené. Za důležité považuji ustoupit od chemicky namíchaných polotovarů a jiných směsí a vybírat si tzv. prvopotraviny.

Na co se těšíš v nejbližší době?
I já sama se stále učím. Snažím se najít si více času na sebe a na práci na sobě. Těším se také na další práci s lidmi, na nové kurzy a setkání.

A kde Tě lidé mohou potkat?
Potkat mě mohou na kurzech jógy, které vedu v sokolovně Na Olšinkách v Pardubicích, na mých akcích a na akcích, které pořádám pro Centrum Zelená louka. Naleznou mne i na Facebooku.

Máš nějaký recept či vzkaz pro čtenáře, které potkala nemoc či úraz?
Nikdy se nevzdávejte a buďte v řešení svých problémů aktivní. Nespoléhejte se pouze na lékaře. Hledejte i alternativní způsoby léčení a věřte ve svou vlastní sílu a intuici.

Radka Svatošová