Rekordní Burza filantropie vynesla pro neziskovky ze Svitavska 370 tisíc korun

 

Burza filantropie 2023 Litomyšl

Rekordní částku 370 tisíc korun pro neziskové organizace ze Svitavska vynesla letošní závěrečná Burza filantropie, kterou Pardubický kraj a Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) uspořádaly v prostorách Zámeckého návrší v Litomyšli.

 

Podpořeno 6 prospěšných projektů

Na unikátní akci, jež propojuje neziskové organizace s podnikatelským, firemním a veřejným sektorem, bylo podpořeno 6 prospěšných projektů, které neziskovky prezentovaly před 11 donátory:

  • Semiramis z. ú. – Prevence aneb jak na bezpečnou cestu životem?
  • Farní charita Litomyšl – Roztočte s námi kolečka pomoci
  • Středisko rané péče v Pardubicích o. p. s. – Další děti s handicapem
  • Děti patří domů z. s. – Zajištění kvalitního zázemí pro práci s pěstounskými rodinami
  • Domov Bystré o. p. s. – Společně u stolu
  • Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z. s. – Kopretinka

 

Lyžařské kurzy pro děti s handicapem

Největší finanční pomoc na letošní litomyšlské burze získal projekt Střediska rané péče v Pardubicích. To za 10 let, kdy pořádá pro děti s handicapem z Pardubického kraje lyžařské kurzy, přivedlo k lyžování 110 zájemců. Smyslem projektu je ukázat dalším dětem s tělesným, mentálním či kombinovaným postižením, že mohou trávit aktivně volný čas, společně s dalšími členy rodiny, v prostředí lyžařských svahů. Současně si mohou lyžařskou dovednost zdokonalit i děti, které stály na lyžích již v předchozích letech.

 

Zázemí na komunitní zahradě Krůčku

Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy bude moct i díky Burze filantropie vytvořit odpovídající zázemí na nově vznikající komunitní zahradě. Půjde o stavbu zahradní chatky. Zahrada bude sloužit nejen k pěstování a péči o rostliny, ale i jako vzdělávací místo a prostor pro setkávání.

 

Dalším 2 prospěšným aktivitám donátoři pomohli prostřednictvím tzv. divokých karet. Ty umožnily podporu bohulibým projektům, které se do finálového klání neprobojovaly.

 

Skvělá prezentace prospěšných projektů

„Velmi mě potěšila skvělá prezentace prospěšných projektů neziskových organizací, které oslovily donátory natolik, že je podpořili rekordní částkou za okres Svitavy. Díky této štědrosti budou podpořeny aktivity na podporu seniorů, žáků, dětí se zdravotním postižením, rodin a dětí v pěstounských rodinách. I tentokrát se potvrdila jedinečnost Burzy filantropie,“ konstatoval radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální oblast a neziskový sektor Pavel Šotola.

 

Bohulibé projekty i štědří donátoři

„Moc děkujeme všem donátorům, kteří podpořili rekordní částkou neziskovky ze Svitavska a jejich bohulibé projekty. Neziskovkám děkujeme za zajímavé nápady, ale i odvahu a chuť prezentovat,“ uvedla ředitelka Koalice nevládek Pardubicka Jana Machová, garantka Burzy filantropie v Pardubickém kraji.

 

Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) sdružuje a podporuje neziskové organizace v Pardubickém kraji. Jejím cílem je propojovat neziskový, firemní a veřejný sektor v Pardubickém kraji, podporovat vzájemnou spolupráci a výměnu zkušeností neziskových organizací, rozvíjet oblast dobrovolnictví a podílet se na rozvoji regionu.

Burza filantropie Litomyšl 2023