Raná péče vytváří hmatovou grafiku pro děti

 

piaf

Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. zajišťuje v rámci poskytování služby raná péče podporu vývoje dětí se zdravotním postižením v Pardubickém kraji. Raná péče zajišťuje pomoc rodinám s dětmi od narození do 7 let s ohroženým vývojem, například v důsledku komplikovaného porodu či nedonošenosti. Služba je poskytována dále dětem s nerovnoměrným vývojem, s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením nebo s poruchami autistického spektra.

Cílem rané péče je snížit negativní vliv postižení dítěte na rodinu, zlepšit vývojovou úroveň dítěte a posílit soběstačnost rodiny. Tým Střediska poskytuje službu raná péče zejména terénní formou, to znamená především v rodinách.

Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. pro podporu vývoje dětí se závažným postižením zakoupilo v roce 2021 tiskárnu reliéfních obrázků PIAF o rozměrech 19,8 cm x 50 cm x 17 cm a váze 6 kg. Je to pomůcka pro výrobu hmatových obrázků na speciální papír.  Výsledným produktem je pak reliéfní obrázek, který věrně kopíruje předlohu, a umožňuje tak udělat si představu hmatem o jejím tvaru či získat prostorovou představu. Slouží k podpoře vývoje dětí již od předškolního věku nejen se zrakovým postižením, ale také s mentálním postižením nebo se zhoršenou grafomotorikou. Děti se mohou zajímavou formou seznámit s tím, co je těžké popsat slovy, ale jde znázornit obrázkem.

Tato reliéfní tiskárna tak může pomoci dětem se zrakovým postižením udělat si představu o předmětech, které nikdy neviděly, díky tomu, že je mohou vnímat hmatem pod svými prsty. K této činnosti není třeba znalost Braillova bodového písma.

Obrazový podklad, který chceme, aby se stal reliéfním, je třeba nakreslit sytě černou barvou na speciální papír. Také jej lze zhotovit na kopírce, laserové tiskárně či nakreslit tužkou. Je třeba ale dbát na to, že obrázek by měl být jednoduchý, ale ne moc strukturovaný. Protože to, co nakreslíme černou konturou, pak vystoupí zahřátím na povrch. Tím vznikne haptický (dotykový) obrázek. Tyto obrázky lze využívat ke komunikačním nebo vzdělávacím účelům.