Raná péče pomáhá zlepšovat životní prostředí také v roce 2023

 

Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. ve spolupráci se společností ASEKOL a.s., která organizuje zpětný odběr vyřazených elektrozařízení, zrealizovalo 10. ročník ekologického projektu.
Za 10 let se do projektu zapojilo celkem stovky klientských rodin z Pardubického kraje. Bylo odevzdáno téměř 2 000 ks vyřazených elektrospotřebičů, které neskončily v běžných popelnicích či kontejnerech, ale ve speciálním sběrném boxu.

Cílem projektu bylo prohloubit znalosti dětí i rodičů v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrospotřebičů. Děti se naučily, že správným nakládáním s odpady pomáhají zlepšovat životní prostředí.

Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. více než 20 let poskytuje v Pardubickém kraji službu ranou péči rodinám s dětmi s ohroženým vývojem (např. v důsledku předčasného narození) nebo se zdravotním postižením do 7 let. Hlavním cílem rané péče je podpora vývoje dětí s handicapem a podpora jejich rodin. Mezi nejvyhledávanější aktivity patří odborné konzultace v rodinách, podpora psychomotorického vývoje dětí, půjčování didaktických hraček a kompenzačních pomůcek, základní sociální poradenství, pomoc při výběru předškolního a školy, zprostředkování kontaktu s dalšími rodinami dětí se zdravotním postižením.

Kontakt: Bělehradská 389, 530 09 Pardubice, t: 466 641 031, 736 512 613-616, e-mail: stredisko@ranapece-pce.cz, web: www.ranapece-pce.cz