Pozvánka na kurz

 

Název kurzu:  Úvod do psychologie handicapu

Číslo kurzu: 5519
Lektor: PhDr. Libor Novosád, Ph.D.
Datum: 9.1.2014 v 9.00
Rozsah kurzu: 5 vyučovacích hodin
Počet účastníků: 10 - 15
Akreditace MPSV ČR: 2011/0672 – PC/SP/PP
Cena: 1100 Kč
Cena pro členy NRZP ČR: 850 Kč
Místo konání kurzu: NRZP ČR, Partyzánská 7, Praha 7

 

Obsah kurzu:

  •           základní pojmy a předmět psychologie handicapu
  •           zdravotní postižení jako náročná životní situace
  •           vliv zdravotního postižení dítěte na rodičovské chování a duševní rovnováhu pečujících osob
  •           nejčastější příčiny psychologické intervence a podpory

 

Profil absolventa:

  •           umí definovat předmět a základní pojmy psychologie handicapu
  •           umí popsat proces vyrovnávání se se zdravotním postižením
  •           zná psychologická specifika práce s pečujícími osobami

 

Přihlášku na kurz můžete vyplnit na stránkách NRZP ČR zde anebo zaslat na emailovou adresu: t.dolezalova@nrzp.cz

 

Bc. Tereza Doležalová
koordinátorka vzdělávání