Pozvánka na kurz

 

název kurzu: Způsobilost k právním úkonům

Číslo kurzu: 5510
Lektor: Mgr. Monika Heczková
Datum: 11.12. 2013 v 9:00
Rozsah kurzu: 5 vyučovacích hodin
Počet účastníků: 10 – 15
Akreditace MPSV ČR: 2011/0664 – PC/SP/PP
Cena: 1100 Kč
Cena pro členy NRZP ČR: 850 Kč
Místo konání kurzu: NRZP ČR, Partyzánská 7, Praha 7

Obsah kurzu:

  •  základní pojmy
  •  právní subjektivita
  •  deliktní způsobilost
  •  právní způsobilost

Profil absolventa:

  •  umí definovat základní pojmy a druhy právní způsobilosti
  •  zná postup řízení o způsobilosti k právním úkonům
  •  zná povinnosti a odpovědnost opatrovníka

Bc. Tereza Doležalová
koordinátorka vzdělávání
Tel: 266 753 426
e-mail: t.dolezalova@nrzp.cz