Pozvánka na kurz

 

Název kurzu:     Specifika komunikace s hluchoslepými klienty

Číslo kurzu: 5514
Lektor: Ota Pačesová
Datum: 31.10. 2013 v 9.00
Rozsah kurzu: 5 vyučovacích hodin
Počet účastníků: 10 - 15
Akreditace MPSV ČR: 2011/0668 – PC/SP/PP
Cena: 1100 Kč
Cena pro členy NRZP ČR: 850 Kč
Místo konání kurzu: NRZP ČR, Partyzánská 7, Praha 7

Obsah kurzu:

 •           terminologie a definice hluchoslepoty
 •           stupně a typy kombinovaného postižení
 •           formy komunikace
 •           hlavní zásady a podmínky úspěšné komunikace
 •           hlavní zásady a techniky správného doprovázení
 •           kompenzační pomůcky

Profil absolventa:

 •           orientuje se v oblasti terminologie, klasifikace a typologie souběžného postižení
  zraku a sluchu
 •           umí charakterizovat komunikační systémy hluchoslepých osob
 •           zná a respektuje specifika a základní zásady úspěšné komunikace
  s hluchoslepými klienty
 •           má základní informace z oblasti prostorové orientace a samostatného pohybu, umí
  použít techniku správného doprovázení hluchoslepých
 •           má základní přehled o kompenzačních pomůckách pro hluchoslepé

Přihlášku na kurz můžete vyplnit na stránkách www.nrzp.cz anebo zaslat na emailovou adresu: t.dolezalova@nrzp.cz