Podpora pečujících a hledání budoucnosti lidí s mentálním postižením

 

Zveme Vás na podpůrný víkend pro rodiče a rodinné příslušníky lidí s mentálním postižením. Setkání proběhne 2. – 3. listopadu 2013 v Květné, na statku Květná zahrada

PROGRAM PRO PEČUJÍCÍ

Sobota 9:00 – 16:00:

Syndrom vyhoření a s ním související otázky sebepéče, sebepodpory a psychohygieny
(Mgr. Michal Kniha, Mgr. Barbora Krčmářová)

Bližší program a jeho části budou připraveny tak, aby bylo možné je měnit a přizpůsobovat potřebám účastníků. Z aktivit, které byly zařazovány v minulých ročnících, pro představu uvádíme:

 •  teoretické informace o syndromu vyhoření
 • informace z oblasti psychopatologie a speciální pedagogiky
 • nácvik relaxačních technik a postupů
 • reflexe vlastních potřeb a jejich pojmenování
 • hledání zdrojů podpory v okolí, strategie jejich využívání
 • sdílení zkušeností účastníků i lektorů
 • práce na náročných situacích, které účastníci přinesli

Neděle 9:00 – 14:30:

Osamostatnění člověka s mentálním postižením, osamostatňování pečujících, Plánování budoucnosti člověka s postižením, využití neformální podpory
(Mgr. Petra Odstrčilová, Mgr. Eva Kremlíková)

PROGRAM PRO LIDI S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Pečující mohou přijet i s lidmi s mentálním postižením, o které pečují. Pro ně připravujeme paralelní volnočasový program ve spolupráci s asistenty a doprovodné workshopy na téma:

 • Jak se v životě rozhoduji
 • Moje představy o budoucnosti
  (Bc. Pavlína Mroczkowská, Mgr. Xenie Dočkálková)

Účastnický poplatek: 350,- Kč na osobu.
(Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení a oběd pro oba dny.)

Přihlášky zasílejte Xenii Dočkálkové: xenie.dockalkova@spmpcr.cz, tel. 776 237 799.
Bližší informace o místě konání naleznete na stránkách: www.kvetnazahrada.cz

Přihláška ( doc )