Podpora Péče o duševní zdraví v době pandemie

 

Náchod/ Pandemie COVID-19 přináší do života různé situace. Řadu lidí dostala do sociálních a zdravotních problémů, se kterými není snadné si poradit. Situace se řeší o to hůře, když jsou problémy umocněny psychickými obtížemi. V krizi je dobré mít se o koho opřít a vědět, na koho se obrátit. Ve východních Čechách nabízí pomocnou ruku organizace Péče o duševní zdraví.

Nezisková organizace Péče o duševní zdraví (PDZ) je terénní a ambulantní sociální služba, která se zaměřuje na pomoc lidem s duševním onemocněním. Především terénní forma služby ukázala svou důležitost v době pandemie. Po celou dobu nouzového stavu služba nepřerušila kontakt s klienty a přijímala nové zájemce. Terénní týmy PDZ se staly pro klienty průvodci pandemickým stavem a prostředníky mezi systémem vládních opatření a uživatelem. Týmy předávají informace týkající se karantén či postupů při podezření na nákazu. Pomáhají komunikovat s lékaři, rodinou, úřady, nadacemi. „Klientům pomáháme s problémy, které potřebují a chtějí řešit, jen třeba neví, jak na to.  Pomáháme např. shánět novou práci či bydlení, žádat o dávky státní sociální podpory, komunikovat s lékaři, vyjednat spolupráci s dalšími neziskovými a dobrovolnickými organizacemi či nadacemi, které mohou klienta podpořit v konkrétních oblastech,“ říká sociální pracovnice Hana Hejzlarová z náchodského střediska PDZ. Náchodský tým řešil v letošním roce např. situaci pana Ludvíka a paní Kláry.

Pan Ludvík žije sám. S PDZ už nějakou dobu spolupracuje. Náchodský tým mu pomáhá s komunikací, doprovází ho k lékařům, podporuje při jednání se zaměstnavatelem, na úřadech atp. Nejspíše proto, že pan Ludvík týmu důvěřoval, obrátil se na něj, když mu nebylo dobře. Pracovníci PDZ mu pomohli při komunikaci s praktickým lékařem a zajistili respirátory a léky. Podařilo se vyjednat, že praktický lékař přijel za pacientem osobně a udělal test na coronavirus. Poté, co byl výsledek testu pozitivní, navrhl lékař hospitalizaci. S klientem tým vše projednal a Ludvík nakonec souhlasil. Hospitalizaci i léčbu zvládl dobře a nyní je zdravý už zase doma ve svém.

Paní Klára přišla kvůli lockdownu o dlouholetou práci a zůstala tak se dvěma dětmi bez příjmů. Pracovníci PDZ jí pomohli zažádat o dávky hmotné nouze a státní sociální podpory, o invalidní důchod. Praktickou pomoc vyjednali přes nadace a dobročinné organizace. Na Klářinu žádost se podařilo najít pomoc při distanční výuce. Pracovníci nadále pomáhají Kláře hlídat termíny, podporují při úředních jednáních, doprovází, pokud je třeba. Klára si našla práci na částečný úvazek. Na pokrytí nutných výdajů zatím výdělek nestačí, ale Klára se s podporou pomalu začíná stavět opět na své vlastní nohy.

Že jste podobných příběhů slyšeli za poslední rok snad stovky? Ano, tlak na to obstát v době pandemie po všech stránkách je velký. „Jako terénní sociální služba se setkáváme s různými životními příběhy a osudy. Naší prací je podat pomocnou ruku a provést náročným životním obdobím tam, kde je třeba a kde duševní nemoc člověka v řešení obtížné situace handicapuje,“ říká Hejzlarová. V případě potřeby se mohou lidé obrátit na náchodské středisko PDZ na tel. 778 526 210 či e-mailu pdz-na@pdz.cz či přijít osobně v kontaktní den v úterý od 9 do 16 hodin na adresu Tyršova 59 v Náchodě.