Pardubické dialyzační středisko slaví 30 let od svého založení

 

DSPardubice2

Dialyzační středisko Fresenius Medical Care v prostorách polikliniky KOLF na Masarykově náměstí v Pardubicích slaví 30. výročí od svého založení. Pacientům, kterým selhaly ledviny, začalo sloužit 1. listopadu 1993 jako první dialýza v pardubickém okrese a jako druhá nestátní v celém bývalém Východočeském kraji. 

Za vznikem prvního pardubického dialyzačního střediska stáli MUDr. Bedřich Petráň, tehdejší ředitel Polikliniky Pardubice, a profesor Josef Erben, který v té době končil funkci přednosty I. Interní kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. Ten se stal také prvním primářem dialýzy. Středisko bylo vybaveno celkem sedmi dialyzačními monitory a šesti dialyzačními křesly. Z očišťovacích metod krve se prováděla pouze hemodialýza. Otevřena zde byla rovněž nefrologická ambulance a poradna pro transplantované pacienty. Z počátku bylo dialyzováno pouze devět pacientů, ale jejich počet se postupně rozrůstal.

V červnu 2004 převzala středisko mezinárodní společnost Fresenius Medical Care. Došlo k celkové modernizaci střediska a rozšíření jeho kapacity. Dnes středisko, jehož součástí je i nefrologická ambulance, disponuje celkovou kapacitou 11 lůžek. „Naše dialyzační středisko je vybaveno nejmodernějšími dialyzačními monitory a máme zde vybudovánu moderní úpravnau vody, která připravuje ultračistou vodu pro dialýzu. Pacienti mají také k dispozici klinickou psycholožku, sociální pracovnici a nutriční specialistky,“ popisuje MUDr. Tomáš Zahradníček, primář dialyzačních středisek Fresenius Medical Care v Pardubicích.

V Pardubickém kraji má společnost Fresenius Medical Care celkem pět dialyzačních středisek – kromě tohoto ještě v areálu Pardubické nemocnice, Chrudimské nemocnice, Vysokomýtské nemocnice a v Hlinsku.

**************

Fresenius Medical Care je celosvětově největším poskytovatelem produktů a služeb pro pacienty s chronickým selháním ledvin, kterým trpí přibližně 3,7 miliony lidí na celém světě. Prostřednictvím sítě 4 151 dialyzačních středisek v Severní Americe, Evropě, Latinské Americe, Africe a v asijsko-pacifické oblasti poskytuje společnost dialyzační léčbu 345 tisícům pacientů na celém světě. Fresenius Medical Care je tak celosvětově největším poskytovatelem dialyzační léčby a zároveň i dodavatelem dialyzačních produktů, jako jsou dialyzační přístroje, dialyzátory a ostatní spotřební materiál. V České republice působí od roku 1992 a v současné době zabezpečuje péči o pacienty v chronickém dialyzačním programu v celkem 26 dialyzačních střediscích. Společnost Fresenius Medical Care je zalistována na frankfurtské burze cenných papírů (FME) a na newyorské burze (FMS).

***************

Více informací o společnosti Fresenius Medical Care získáte na webu www.freseniusmedicalcare.cz.

Další informace o dialyzačních střediscích Fresenius Medical Care naleznete na webu www.nephrocare.cz.