Odborný seminář NRZP PK a ERÚ – Aktuální problémy spotřebitele spojené s uzavřenou smlouvou o sdružených dodávkách elektřiny nebo plynu

 

Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje Energetický regulační úřad

si Vás dovolují pozvat na odborný seminář (viz pozvánka)

Pozvánka_ERÚ-NRZP PK