Oblíbené rybaření pro děti s handicapem

 

Rybář 5

Již pošesté uspořádalo Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. rybářský kurz pro děti s handicapem. V neděli 1. 5. 2022 se v okolí rybníka Mazanec sešly děti s tělesným, mentálním i kombinovaným postižením, aby se pod vedením trenéra handicapovaných rybářů Richarda Konopáska a dalších rybářů naučily rybařit. Zájem dětí o ukázky rybářského vybavení, osvojení si techniky rybaření a způsobů rybaření byl opět veliký. Děti i další členové rodiny zažili báječné odpoledne vyplněné nejen rybařením, ale také bezprostředním sdílením zkušeností v péči o dítě se specifickými potřebami. Slunečné, prvomájové odpoledne všem uteklo a někteří rodiče začali přemýšlet, zda by se jejich dítě s handicapem mohlo věnovat rybaření i v budoucnu. Poděkování patří nejen donátorovi akce Nadaci Lenky a Romana Šmidberských, ale také členům realizačního týmu Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s.