Noc s Andersenem si s Centrem pro dětský sluch Tamtam užily i neslyšící děti v Praze a Pardubicích

 
Noc s Andersenem v Pardubicích

Noc s Andersenem v Pardubicích

Noc s Andersenem, tradiční akce na podporu dětského čtenářství, se letos uskutečnila v pátek 22. března. Připojilo se k ní také Centrum pro dětský sluch Tamtam a uspořádalo pro malé neslyšící čtenáře i jejich slyšící sourozence v Praze a Pardubicích program tlumočený do českého znakového jazyka. Zúčastnilo se ho 22 dětí.

Co se týče tématu, nechali pořadatelé pro letošní 24. ročník účastníkům na výběr z několika možností. V Pardubicích se inspirovali Andersenovou pohádkou Sněhová královna, která byla poprvé publikována v roce 1844, a slavila tedy 180 let. Pražský tým oslovilo blížící se 100. výročí narození Eduarda Petišky. Zahráli si s dětmi na jeho nesmrtelné dílko Staré řecké báje a pověsti.

Kdo se na Medusu podívá zkamení

Kdo se na Medusu podívá zkamení

Putování za příběhy olympských bohů začalo povídáním v knihovně Informačního centra rodičů a přátel sluchově postižených ve Stodůlkách. Poté si děti vytvořily řecká roucha a pustily se do her. Bojovaly proti obru Prokrustovi, s devítihlavou Hydrou, snažily se nepohlédnout na Medusu (Jen jediný statečný bojovník odolal a nezkameněl!), z labyrintu utíkaly před Minotaurem, a přelstily Kyklopa. Bůh moří Poseidon je vzal do mořské říše, ve kterou se při této příležitosti proměnila tamtamovská terapeutická místnost pro snoezelen. Malí hrdinové také zkoušeli psát řeckou abecedou a vyrobili si placky na památku. Zábavou a smíchem naplněný večer zakončili promítáním filmu o Herkulovi a pak už šli na kutě.

V Pardubicích navzdory jarnímu období kralovala Sněhová královna. Po přečtení zkrácené verze pohádky se děti věnovaly práci s textem a hře na zrcadlo a na sochy, pantomimicky ztvárňovaly postavy z příběhu a nechyběla ani koulovaná. Došlo také na noční dobrodružnou cestu, „kino“ před spaním a individuální práci podporující čtení a porozumění psanému textu.

Pardubickou Noc si užilo 11 dětí

Pardubickou Noc si užilo 11 dětí

V sobotu v poledne napsalo každé dítko všem svým spolunocležníkům krátký vzkaz, co se mu na něm líbilo či za co by jej pochválil. Z pardubické Noci si tak všichni odnášeli domů kromě zážitků a vlastnoručně vyrobeného komiksu ještě motivační lístek od kamarádů.

Během sobotního programu se obě skupinky také krátce propojily a pozdravily – samozřejmě online. Těšíme se na viděnou zase za rok!

Poseidon vzal deti ho hlubin more (terapeutické místnosti pro snoezelen)

Poseidon vzal děti ho hlubin moře (terapeutické místnosti pro snoezelen)

Noc s Andersenem proběhla ve spolupráci Centra pro dětský sluch Tamtam s Informačním centrem rodičů a přátel sluchově postižených.

Lucie Křesťanová, Centrum pro dětský sluch Tamtam, www.tamtam.cz, www.idetskysluch.cz

Fotografie archiv CDS Tamtam

Noc s Andersenem ve Stodulkach v duchu Starých řeckých bájí a pověstí

Noc s Andersenem ve Stodulkach v duchu Starých řeckých bájí a pověstí