Nezapomenutelné zážitky z pobytu

 

Ve dnech 3. – 6. 9. 2020 uspořádalo Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. zážitkový pobyt pro rodiny s dětmi s handicapem. Prodlouženého víkendu v Hostýnských vrších se zúčastnilo 32 účastníků.

OLYMPUS DIGITAL CAMERANa zahájení pobytu zahrála rodinám k poslechu i tanci folková skupina Stromy. V dalších dnech si mohly děti s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením i s autismem společně s dalšími členy rodiny vyzkoušet nejrůznější outdoorové aktivity. Úžasná byla jízda na buginách a speciálních vozítkách pro děti i dospělé s handicapem Cimgo, které jsou určeny k outdoorovému sjezdu. Účastníci pobytu si dále vyzkoušeli lukostřelbu a jízdu na čtyřkolkách, projeli se v historických vojenských vozech. Ve Filmovém uzlu Zlín se zúčastnili animačního workshopu a každá rodina si vytvořila vlastní krátký film. Součástí pobytu byla také procházka na nedalekou rozhlednu Maruška, kde si každý našel svůj pomalovaný kamínek na památku. Večery byly zakončeny společným posezením s kytarou u ohně. V rámci pobytu si všichni mohli pohladit rejnoka v ZOO Zlín. Všechny aktivity si mohly děti zaznamenat do zážitkových deníků, které pro ně poradkyně rané péče připravily.

OLYMPUS DIGITAL CAMERANa závěr pobytu děti získaly diplom za zdolání Hostýnských vrchů a pravou perníkovou medaili. Odměnou všem byly nezapomenutelné zážitky.

Akci podpořili donátoři z Burzy filantropie: Pardubický kraj, ČSOB Pojišťovna, člen holdingu ČSOB, SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. ABLAST s.r.o., TRP s.r.o., VHOS, a.s., Dvořák – střechy s.r.o. a další.

Děkujeme všem, kteří pomohli zrealizovat tento nevšední projekt.