Lidé žijící u „Kuňky“ mohou zdarma na kurzy. O spokojené rodině, pohádkách i první pomoci

 

Pestrou škálu aktivit nabízí lidem žijícím v okolí Kunětické hory unikátní projekt zdejší místní akční skupiny Komunita pro komunitu. „Jeho hlavním cílem je stmelovat rodiny, podporovat opomíjené skupiny obyvatel, aby si mohly užívat aktivního důstojného života ve společnosti a také zamezit odlivu lidí z venkova do měst,“ uvedl předseda Místní akční skupiny (MAS) Regionu Kunětické hory Jozef Petrenec.

 

Cíl: pořádat akce, které mají přínos pro komunitu

„Pořádáme různé akce, které by měly mít přínos pro komunitu a posilovat tak komunitní a rodinné vazby,“ upřesnila manažerka pro strategii komunitně vedeného místního rozvoje Kristýna Holečková.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus. Má dva klíčové partnery. Těmi jsou spolek Zdraví a sportovní aktivity a Koalice nevládek Pardubicka (KONEP).

 

Kurz první pomoci v dašickém „kulturáku“

Kulturní dům v Dašicích už 15. května 2023 hostil první část kurzu první pomoci. „S lektorkou Markétou Lorencovou jsme probrali téma akutních úrazových stavů. Věnovali jsme se jak prevenci, tak pomoci při úrazu,“ konstatovala ředitelka Koalice nevládek Pardubicka Jana Machová.

„I když na své děti dáváte pozor, stačí opravdu vteřina a třeba popálenina je na světě. Máte zaslepené zásuvky, ale zároveň je na zemi prodlužka? Ta je pro batole velmi zajímá,“ poznamenala Markéta Lorencová, která bude lektorkou i druhého kurzu první pomoci. Ten se uskuteční 29. května a bude věnován akutním neúrazovým stavům.

„Lektorka Markéta Lorencová má hluboké znalosti i o těchto stavech. Je skvělou a empatickou průvodkyní. Sama má mnoho zkušeností jako zdravotní sestra. Zároveň vyučuje na univerzitě a vede oblíbené kurzy první pomoci pod Oblastním spolkem Českého červeného kříže Chrudim,“ dodala Jana Machová.

 

Spokojená rodina ve spojilské Apolence

Další téma, které řeší projekt Komunita pro komunitu, je Spokojená rodina. „Rodina je to nejvíc, co můžeme mít. Dvoudenní seminář, jenž se konal 17. a 18. května ve spojilské Apolence, se zabýval tím, jak pracovat na tom, aby v ní byli všichni členové spokojeni,“ prohlásila lektorka Klára Bartoníčková.

Ve velké zasedací místnosti sezemické radnice bude připraven seminář Montessori – předškolákem s úsměvem, a to na 22. května. Její účastníci zde získají praktické tipy, jak na (přípravu) psaní, čtení, počítání – hravě a přitom smysluplně.

Kde je hranice mezi přiměřeným nebo potřebným „trénováním“ a zbytečným „tlakem na pilu“? Jak děti získat pro spolupráci? O tom bude vyprávět průvodkyně dětí i dospělých světem (nejen) Montessori vzdělávání, pedagog a máma tří malých trenérů osobnostního rozvoje Soňa Nádvorníková.

 

Maminka vypráví pohádky v Apolence

Ve spojilské Apolence se bude odehrávat i kurz Maminka vypráví pohádky. „Je vhodný jak pro maminky malých dětí, tak i pro babičky, dědečky nebo tatínky! Prostě pro všechny, co rádi dětem zpříjemní čas před spaním,“ podotkl lektor Tomáš Jireček.

Vyprávěl vám někdo pohádky, když jste byli malí? Jaké to bylo? Jak na to vzpomínáte? A jaký jste s tím člověkem měl/a vztah? „Podíváme se i na jazyk vypravěčů, který je plný obrazů, strukturu příběhu. Ukážeme si možnosti, jak můžeme vyprávět spolu s dětmi nebo celou rodinou,“ doplnil Tomáš Jireček.

Na většinu akcí je potřeba se dopředu zaregistrovat. Pak je vstup zdarma. Bližší informace získáte zde.