LETNÍ KONCERT V SENIOR CENTRU V MORAVANECH

 

Ve čtvrtek 25. července pořádala Oblastní charita Pardubice v Senior centru v Moravanech koncert studentů z Českého hudebního tábora mládeže v Horním Jelení. Skladbami ve stylu jazzbandu zpříjemnili letní odpoledne seniorům i jejich rodinným příslušníkům.

 Přesto, že táborový pobyt začal pouze 5 dní před koncertem, stihlo 16 studentů a 4 vedoucí, pod vedením amerického dirigenta, nacvičit několik úžasných skladeb.

Úvodní slovo pronesl ředitel tábora Ing. Josef Kušička. Krátce zmínil historii tábora, který se poprvé uskutečnil v roce 1997. Od té doby se pobytu zúčastnilo přes 3000 účastníků z 28 zemí. Program tábora je rozčleněn na několik hudebních oborů – nám přijeli zahrát účastníci klasického symfonického tělesa (smyčce + dechy).

Koncertu se zúčastnili klienti Oblastní charity Pardubice včetně klientů Odlehčovacího centra Červánky v Třebosicích. Občanům mimo obec Moravany jsme zajistili dopravu.konzert moravany 2013 009

Ještě jednou bychom touto cestou rádi poděkovali všem muzikantům, kteří byli ochotni nám zahrát a předvést své umění. Nemenší dík patří i všem posluchačům, kteří se i v letním parném dnu vypravili do Senior centra poslechnout si hudbu mladých muzikantů. Věříme, že tento úžasný koncert byl první vlaštovkou k dalším společným setkáním. Těšíme se na ně.

Za kolektiv zaměstnanců střediska Holice Oblastní charity Pardubice:

Lada Študentová
sociální pracovnice