Irské zkušenosti pomáhají měnit služby duševního zdraví v Hradci Králové

 

Nové zkušenosti a inspiraci pro péči o lidi s duševním onemocněním přinesla výměnná stáž s Irskem, která se uskutečnila v rámci reformy psychiatrické péče.  

Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci reformního projektu „Multidisciplinární spolupráce“ organizuje výměnné stáže se zeměmi, kde proběhla reforma tradičního systému psychiatrické péče. Čeští odborníci se jezdí učit do zahraniční, jak modernizovat psychiatrickou péči, a zahraniční kolegové přijíždějí k nám, aby se podělili o své zkušenosti.

přednáška a diskuze 2Na konci loňského roku navštívila skupina šesti osob z organizace Péče o duševní zdraví (PDZ), ze Všeobecné zdravotní pojišťovny a z odborů sociálních věcí Magistrátu města Hradec Králové a z krajského úřadu Královéhradeckého kraje Irskou republiku, kde viděla systém zdravotně sociální péče v okresech Cavan a Monaghan. Poznatky z návštěvy shrnuje ředitel Péče o duševní zdraví MUDr. Petr Hejzlar: „Zatímco u nás stojíme na pomyslném začátku reformy, tak v Irsku jsme viděli výsledky po 30 letech jejího průběhu. Viděli jsme, jak se původní psychiatrická léčebna s 800 lůžky proměnila do systému mnoha terénních týmů pro všechny věkové a diagnostické skupiny lidí s duševními potížemi. Místo velkého lůžkového zařízení mají v terénu 140 psychiatrických sester a další profesionály včetně psychiatrů a psychologů. Místo 800 lůžek jim stačí pouhých 40.“

Irská strana oplatila českou návštěvu v letošním únoru a v Hradci jsme přivítali Padraiga O´Beirne, oblastního ředitele ošetřovatelství Cavan Monaghan Mental Health Services (CMMHS). CMMHS zahrnuje téměř všechny služby duševního zdraví na spádovém území čítajícím 140 tis. obyvatel, tedy podobné velikosti jako okres Hradec Králové. Poskytuje lůžkové, ambulantní a terénní služby, a nabízí tak komplexní servis pro lidi s duševními potížemi. Přestože je organizace financovaná z rozpočtů na zdravotnictví, mnohé její činnosti bychom u nás řadili do sociálních služeb.

přednáška a diskuze s lékaři Fakultní nemocnice Hradec KrálovéPadraig O´Beirne v rámci pobytu v Královéhradeckém kraji absolvoval řadu setkání s odborníky, s úředníky, s uživateli služeb i jejich příbuznými. Navštívil např. Fakultní nemocnici Hradec Králové, Domov na Stříbrném vrchu či Uživatelské hnutí lidí s duševním onemocněním. Jeho vystoupení byla velmi energická. Zdůrazňoval, že v reformě nejde pouze o systém služeb, ale o celkový přístup respektující právo lidí, tedy i nemocných, na volbu zdravotní péče, na podporu v domácím prostředí a na přístup bez omezovacích prostředků. Radil připravit se na dlouhou cestu změn a na nutnost překonávat odpor lidí ke změnám. Ale jak se říká: kdo jiný, když ne my, kdy jindy, když ne teď.

Péče o duševní zdraví, z. s.

Nezisková organizace pomáhající lidem s duševním onemocněním. Poskytuje sociální a zdravotní služby v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, organizuje akreditované vzdělávací kurzy, pořádá osvětové a kulturní akce na podporu společenského povědomí o životě lidí s duševním onemocněním.
Více na www.pdz.cz /www.facebook.com/Pece.o.dusevni.zdravi