Indiáni v Pardubicích – Týdenní integrační kurz pro slyšící a neslyšící děti

 
Bubnování šlo dětem skvěle

Bubnování šlo dětem skvěle

Poslední červencový týden zazněly v Pardubicích indiánské tamtamy. Centrum pro dětský sluch Tamtam zde pořádalo týdenní integrační kurz pro slyšící a neslyšící děti od 5 do 13 let, tematicky zaměřený na kulturu a způsob života indiánů. Zajímavé prázdninové aktivity zde prožilo 13 malých účastníků, kterým se věnovaly čtyři pracovnice Tamtamu ze Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a jedna tlumočnice znakového jazyka.

Děti si po celý týden zkoušely komunikaci ve znakovém jazyce, prostřednictvím her se dozvěděly spoustu zajímavostí o životě indiánů, o jejich vztahu k přírodě a naučily se také respektu k odlišným kulturám. V programu nechyběly interaktivní přednášky ani kreativní činnosti zaměřené na rozvoj jemné i hrubé motoriky či psychomotorických dovedností, jako například výroba indiánských oděvů, čelenek a lapačů snů či jízda na koni v rámci celodenního výletu na ranč aj. Malí indiáni si zamuzicírovali s muzikoterapeutkou Mgr. Markétou Havlovou a vyzkoušeli si bubnování na vlastní tělo, tzv. body drumming, pod vedením bubeníka Davida Andrše a prožili týden plný bohatých zážitků a nových přátelství.

Cílem integračního kurzu Centra pro dětský sluch Tamtam, které již 31 let pomáhá rodinám s dětmi s postižením sluchu v celé České republice, je podpořit slyšící i neslyšící děti v komunikaci a samostatnosti a propojit dva světy – slyšících a neslyšících, které zdaleka nejsou tak odlišné, jak by se mohlo na první pohled zdát.

Týdenní kurz se konal za finanční podpory společnosti Elektrárny Opatovice, a. s.

Lucie Křesťanová

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., Hábova 1571, 155 00 Praha 5, www.tamtam.cz, telefonická linka prvního kontaktu pro rodiče: 605 100 400, mail: poradna@tamtam.cz

Indiáni v Pardubicích

Indiáni v Pardubicích

Zkoušení muzikoterapeutických hudebních nástrojů

Zkoušení muzikoterapeutických hudebních nástrojů

Jizdy na konich

Jizdy na konich