Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s.

 

Od 16. 12. 2013 je možné zakoupit si v kanceláři Aktivačního centra pro rodiny se sluchovým postižením a Informačního centra FRPSP v Pardubicích – Polabinách, ul. Prodloužená 278,  stolní čtrnáctidenní kalendář plný fotografií a informací o našich službách a pořádaných akcích. Kalendář můžete objednat také na webových stránkách www.frpsp.cz

Cena kalendáře je 120,- Kč

  Výtěžek z prodeje kalendářů je určen na podporu činností pro nejmenší děti s těžkým sluchovým postižením.

FRPSP kalendář 2014