Duševní onemocnění často „útočí“ v mládí a izoluje. Jak najít cestu ven?

 
čelnové klubu na výletě

členové klubu na výletě

První ataky vážného duševní onemocnění jako je schizofrenie nebo bipolární afektivní porucha obvykle zasáhnou do života v pubertě či v pozdějším mládí. Následek? Kvůli projevům i posměchu mizí šance žít plnohodnotný život. Existuje způsob, jak najít cestu zpět. Co se kvůli duševnímu onemocnění změní, kde hledat pomoc a jak může vypadat?

Duševní onemocnění, stejně jako jakékoliv jiné do života zasahující onemocnění, může snížit důvěru v sebe i okolí. Způsobí také změny v chování, kvůli kterým lidé velmi často čelí posměchu, hrubosti a nepochopení ze strany okolí, někdy i vlastní rodiny. Proto ztrácí možnost navazovat kontakty a upadají do sociální izolace.

„Lidé s dušením onemocněním se často bojí přijít do jakéhokoliv kolektivu a oslovit cizí osoby. Mají proto problém si zařídit i nutné praktické záležitosti, třeba jít na úřad. V závažných případech se bojí chodit mimo bezpečí domova. Přitom s podporou mohou plnohodnotně žít v místě, kde chtějí,“ popsala psycholožka Veronika Endreslová, která působí v neziskové organizaci Péče o duševní zdraví v Rychnově nad Kněžnou.

Jezdí za klienty domů, současně je motivují k aktivitě

Právě nezisková organizace Péče o duševní zdraví se zaměřuje na podporu osob s duševním onemocněním. Poskytuje službu sociální rehabilitace. Sociální pracovníci jezdí za klienty domů a podporují je při zvládání projevů duševní nemoci v běžném životě. Pomáhají například při jednání na úřadech, finančním hospodaření či nácviku péče o vlastní osobu i domácnost.

„Klienty také motivujeme, aby navštívili některou z našich volno časových aktivit a našli zpět cestu do společnosti. Máme například Otevřený klub. Sociální pracovníci jezdí s klienty na výlety nebo hrají hry. Skvěle funguje jako místo, kde mohou sdílet své prožitky, najít pochopení a získat přátele,“ uvedl Mgr. Pavel Provazník, vedoucí střediska Péče o duševní zdraví v Rychnově nad Kněžnou.

Péče o duševní zdraví založila také Podpůrnou skupinu, jejímž účelem je vzájemná podpora klientů v obtížných životních situacích. Funguje zde také Arte skupina: slouží k relaxaci a možnosti vyjádřit se jinou než verbální formou. Další volitelnou aktivitou je Recovery skupina, zaměřená na zotavení, tj. proces změny ve vztahu k vlastnímu onemocnění. Od května 2022 funguje i skupina Prevence relapsu užívání návykových látek. Je určena klientům, kteří se potýkají také se závislostí na návykových látkách.

Příklad z praxe – z izolace k aktivnímu členství a podpoře ostatních

Pan K. je vzdělaný muž, který kvůli duševnímu onemocnění musel opustit svoji práci. Izoloval se doma, vídal se pouze se sestrou a matkou. Měl obavy vyjít ven, děsil se cestovat hromadnou dopravou. Jeho matka se sestrou oslovily sociální pracovníky z Péče o duševní zdraví. Po intenzivní individuální spolupráci pan K. souhlasil, že ho jeho sestra bude vozit na setkání v rámci Otevřeného klubu. O pár měsíců později: pan K. do klubu dojíždí sám a je jeho velmi aktivním členem, dokonce podporuje nováčky. Nemá problém sejít se v kavárně na schůzce, chodí i na různé přednášky, dokonce kontaktoval kolegy ze zaměstnání.

„Jedná se o velký úspěch a důkaz, že pokud mají osoby s duševním onemocněním podporu, mohou žít plnohodnotně a být součástí společnosti,“ doplnil vedoucí střediska Pavel Provazník.

Péče o duševní zdraví funguje v Rychnově nad Kněžnou 13 let. Tým tvoří 6 sociálních pracovníků, peer konzultantka (kolegyně s vlastní zkušeností s nemocí) a psycholožka. V současné době využívá služeb střediska 60 klientů. Služby jsou určeny pro osoby starší 18 let.

klient při hře

klient při hře