Dobrovolníci ve Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s.

 

Již podruhé se uskutečnil ve Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s. Dobrovolnický den skupiny UNIPETROL. Dobrovolnické dny nabízejí zaměstnancům jedinečnou možnost strávit pracovní den mimo své standardní pracoviště, konkrétně v neziskové organizaci a seznámit se blíže s její činností i zázemím.

V rámci letošního Dobrovolnického dne pomáhalo 16 zaměstnanců skupiny UNIPETROL s výmalbou prostor a s tvorbou speciálních didaktických pomůcek, které jsou určeny pro přímou práci v rodinách s dětmi se zdravotním postižením z Pardubického kraje. Více než 500 dobrovolníky vytvořených pomůcek bude využíváno klienty služby raná péče, tedy rodinami s dětmi od narození do 7 let s ohroženým vývojem (např. nedonošeným), s nerovnoměrným vývojem, s tělesným, mentálním postižením, s poruchou autistického spektra a s kombinovaným postižením.

Skupina UNIPETROL a její zaměstnanci dlouhodobě podporují činnost Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. V rámci programu Splněná přání poskytli Středisku v předchozích letech významné finanční prostředky na pořízení nových stimulačních a didaktických pomůcek i na pořízení nového služebního vozidla pro zajištění terénní služby rané péče.

Za spolupráci a podporu velmi děkujeme.

 

Mgr. Blanka Brandová

ředitelka

Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s.

Bělehradská 389, 530 09  Pardubice

IČO: 26600285

t.:466 641 031, m: 736 512 613

e-mail: brandova@ranapece-pce.cz

web: www.ranapece-pce.cz