Centrum pro dětský sluch Tamtam v Ostravě slaví 10. narozeniny

 

Centrum pro dětský sluch Tamtam poskytuje pomoc rodinám dětí se sluchovým postižením v celé České republice již 32 let. Letos na podzim slaví 10. výročí svého působení v Ostravě, kde jeho služby v současnosti využívá 23 rodin. Oslavy zahájilo Zahradní slavností uspořádanou 19. září odpoledne v areálu Základní školy a mateřské školy pro sluchově postižené a vady řeči v Ostravě-Porubě. Na tento den také letos připadá začátek Mezinárodního týdne neslyšících, který poukazuje na specifické problémy lidí se sluchovým postižením a na komunikační bariéry, s nimiž se potýkají.

Veselého odpoledne plného her, zábavy a poučení se zúčastnilo několik desítek malých i velkých návštěvníků, mezi nimiž byly rodiny s dětmi se sluchovým postižením a žáci školy. Procházeli spoustou soutěžních stanovišť, kde nadšeně plnili svěřené úkoly – poznávali emoce, jako např. radost, lásku, nechuť, strach a mnohé další. Součástí odpoledne bylo i vystoupení divadelního spolku OUKEJ a na závěr si všichni mohli popovídat a sdílet své zážitky u bohatého občerstvení.

V České republice žije podle odhadů přes 500 tisíc lidí se ztrátou sluchu, včetně dětí, kterých se u nás rodí 1 až 2 na tisíc narozených. Až 95 procent dětí s postižením sluchu se rodí slyšícím rodičům, kteří nemají s touto problematikou obvykle žádnou zkušenost. Tamtam jim poskytuje komplex bezplatných a vzájemně provázaných sociálních a poradenských služeb a podporuje je v hledání cesty ke komunikaci a k všestrannému rozvoji dítěte.  V Ostravě nabízí sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, které pomáhají snižovat a minimalizovat sociální vyloučení rodin dětí se sluchovým postižením a zvládat zátěž spojenou se sluchovou vadou. „Když rodiče zjistí, že jejich dítě má sluchové postižení, ocitnou se v náročné situaci. V Tamtamu jim pomáháme tuto situaci zvládat. Podporujeme rozvoj komunikačních a sociálních dovedností v rodině tak, aby mohla žít běžným způsobem,“ vysvětluje Mgr. Jana Fenclová, ředitelka Centra pro dětský sluch Tamtam. Sociálně aktivizační služby však poskytují služby i neslyšícím rodičům, kteří mají slyšící či neslyšící dítě.

Součástí nabídky Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v Ostravě jsou skupinové programy pro rodiče s dětmi, ale i individuální konzultace, besedy, kurzy znakového jazyka pro rodiče aj. Služba je určena rodinám s dětmi ve věku od 0 do 18 let věku. Tamtam pořádá také pobyty pro rodiny s dětmi z Moravskoslezského kraje, příměstské tábory, nabízí interaktivní osvětové programy ve školách a školkách a zajišťuje kulturní akce tlumočené do znakového jazyka.

Letos v dubnu Tamtam zorganizoval ve spolupráci s Nadačním fondem Křídlení divadelní představení Aby se děti divily, ve kterém se nejen malí diváci hravou formou učí základní znaky českého znakového jazyka. Inscenace Divadla Bolka Polívky je inspirována texty a obrázky brněnského malíře, sochaře a spisovatele Aloise Mikulky a je vhodná pro slyšící i neslyšící děti. Dubnové představení v Divadle Loutek Ostrava vyvolalo velký ohlas. Zájem bohužel převyšoval kapacitu sálu, proto se zde představení uskuteční znovu 8. listopadu a stane se součástí tamtamovských výročních oslav.

V červenci Tamtam v Ostravě uspořádal již pátý příměstský tábor pro děti se sluchovým postižením, jejich sourozence a kamarády. Nesl název Řemesla a děti si v něm vyzkoušely různá rukodělná povolání. Proměnily se v oděvníky, filmaře, hasiče, učily se trénovat psy a navštívily také filmové studio, kde natočily dva krátké filmy. Tábora se zúčastnilo 16 dětí z Ostravy a okolních měst a obcí.

V úterý 1. listopadu proběhne na ostravském pracovišti Centra pro dětský sluch Tamtam v ulici Novinářská Den otevřených dveří, určený i široké veřejnosti. Návštěvníci se zde budou moci seznámit s širokou nabídkou služeb Tamtamu a hezkým prostředím, které tu na rodiče i děti čeká.

Více na: www.tamtam.cz, telefonická linka prvního kontaktu pro rodiče: 605 100 400, kontakt na ostravské pracoviště SAS: 734 752 900, e-mail: sasostrava@tamtam.cz.