Centrum pro dětský sluch Tamtam uspořádalo setkání rodin s neslyšícími dětmi z Ústeckého kraje

 
Vyprávění pohádky s prvky znakového jazyka

Vyprávění pohádky s prvky znakového jazyka

Centrum pro dětský sluch Tamtam, které pomáhá rodinám s dětmi se sluchovým postižením, uspořádalo 15. května jejich setkání v Ústí nad Labem. Zúčastnily se rodiny z Ústeckého kraje, které v Tamtamu využívají nebo využily službu rané péče. Děti si vyslechly pohádku s využitím prvků znakového jazyka, vyráběly rekvizity, muzicírovaly, hrály hry, učily se říkanky a rodiče měli čas si popovídat a vyměnit zkušenosti. Tříhodinové setkání v Ústí nad Labem si užilo 13  dětí s jejich rodinami.

Malí i velcí účastníci se sešli v prostorách Centra pro rodinu Ovečka. V první, společné části programu, si rodiče a děti vyslechli pohádku Hrnečku, vař! Pohádka byla vyprávěna v mluveném jazyce za využití prvků znakového jazyka tak, aby všichni rozuměli – malí i velcí, slyšící i neslyšící. Děti i rodiče si poté společně vyrobili velký kouzelný hrnek a zahráli si na vaření kaše i s pomocí říkanky.

Druhá část setkání poskytla rodičům prostor pro povídání s psycholožkou PhDr. Marií Chudožilov Bendovou. Mohli s ní konzultovat svoje aktuální potřeby a sdílet zkušenosti o tom, jak to „chodí“ u nich doma. Aby měli klid na svoje dotazy, děti zatím ve vedlejší herně muzicírovaly a hrály hry, které si pro ně připravily pracovnice rané péče Centra pro dětský sluch Tamtam.

V poslední části programu se všichni sešli na společné posezení, během něhož měli rodiče možnost sdílet své dojmy ze setkání, vyměnit si různé postřehy, nápady, navázat nebo prohloubit vzájemné vztahy a tím vytvořit prostor pro další neformální setkávání rodičů a dětí se sluchovým postižením i jejich slyšících sourozenců.

Tamtam se touto akcí přihlásil k probíhající kampani Týden rané péče (od 15. do 21. května), která vysvětluje veřejnosti význam této sociální služby.

Stavíme dům z pohádky

Stavíme dům z pohádky

Co je služba rané péče a jak probíhá v Tamtamu

Raná péče je bezplatná odborná služba pro rodiny dětí do 7 let, jejichž vývoj je ohrožený v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Zaměřuje se na podporu rodiny a respektuje přitom specifické potřeby dítěte. Řídí se zákonem o sociálních službách. Jejím cílem je, aby rodiny dětí s postižením dokázaly překonat šok po zjištění diagnózy dítěte a postupně se vrátily do běžného rytmu života.

Poradkyně Centra pro dětský sluch Tamtam provedou nelehkou situací spojenou se sluchovým handicapem dítěte ročně přes 330 rodin z celé České republiky a najezdí za nimi domů kolem 240 tisíc kilometrů. V roce 2023 jim poskytlo 1837 terénních konzultací v domácím prostředí, 106 online konzultací a 258 ambulantních konzultací. Rodinám, které pocházejí z Moravy a Slezska, se věnují na pracovišti Tamtamu v Olomouci, těm z Čech je k dispozici pracoviště v Praze.

Dojíždějí za nimi v pravidelných intervalech a informují rodiče o možnostech diagnostiky a kompenzace sluchového postižení. Doporučují jim, jak dítě rozvíjet, jak podporovat jeho komunikaci, celkový vývoj i sociální vazby. Raná péče může rodinu provázet od narození až do nástupu dítěte se sluchovým postižením do mateřské školy, u dětí s kombinovaným postižením ještě déle, maximálně do sedmi let věku dítěte.

Kampaň Týden rané péče (https://tyden.ranapece.cz/), kterou vyhlašuje Společnost pro ranou péči, probíhá letos již pošestnácté a zapojuje se do ní třicítka poskytovatelů rané péče z celé České republiky, včetně Tamtamu. Týden v Tamtamu naplní řada aktivit – exkurze pro studenty logopedie na pracovišti v Olomouci, online kurz základů komunikace s malým dítětem se sluchovým postižením, besedy a konzultace s odborníky. Pracovnice Tamtamu se účastní dvoudenní odborné Konference rané péče EURLYAID v Praze, na kterou se přihlásilo 400 účastníků z Evropy i ze zámoří, aby zde diskutovali o aktuálních trendech v podpoře rodin dětí s postižením, včetně samotných rodičů dětí s handicapem.

Centrum pro dětský sluch Tamtam, Hábova 1571, Praha 5 – Stodůlky, mail: poradna@tamtam.cz, www.tamtam.cz, tel. linka prvního kontaktu pro rodiče: 605 100 400

Lucie Křesťanová, Centrum pro dětský sluch Tamtam

Společné muzicírování

Společné muzicírování

Fotografie: archiv CDS Tamtam