Centrum pro dětský sluch Tamtam slaví 10 let svého působení v Pardubicích

 

(22. září 2023)

Muzikoterapie

Muzikoterapie

Centrum pro dětský sluch Tamtam uspořádalo 21. září v Pardubicích motýlí zahradní slavnost, kterou si symbolicky připomnělo 10. výročí svého působení v Pardubicích a přeměnu z počáteční fáze „zakukleného motýla“ v plně rozvinuté pracoviště s bohatou nabídkou služeb pro klientské rodiny s dětmi se sluchovým postižením. Slavnost nabídla hostům muzikoterapeutické pohádky Markéty Havlové, živou hudbu kapely „Nicneuměl“ a spoustu aktivit pro děti i dospělé na zážitkových a poznávacích stanovištích. Program byl tlumočen do českého znakového jazyka a zúčastnilo se ho více než 80 návštěvníků z řad rodin s dětmi se sluchovým postižením.

Motýlí téma nezvolili pořadatelé z Centra pro dětský sluch Tamtam náhodou – před 10 lety v Pardubicích začínali poskytovat služby rodinám v malé kanceláři, s pronájmem prostor ve spřátelené organizaci. Tehdy se služba zaměřovala především na osvětové aktivity, pořádání vzdělávacích akcí pro rodiče a samostatnou práci s dětmi se sluchovým postižením. Aby mohli reagovat na rostoucí poptávku ze strany rodin, postupně rozšiřovali nabídku služeb.

Poznávací stanoviště

Poznávací stanoviště

Zahradní slavnost uspořádal Tamtam v prostorách Integrační školky Lentilka, kterou proměnil v rozkvetlou louku plnou motýlích křídel. Děti plnily úkoly na stanovištích, nechaly si na obličej namalovat pestrobarevné motýly, učily se vytvářet maxibubliny aj. Bývalé i současné klientské rodiny se potkávaly a na závěr si užily i společné opékání buřtů.

V současné podobě poskytuje Centrum pro dětský sluch Tamtam v Pardubicích služby v pronajatých prostorách Magistrátu města Pardubice v ulici Chemiků. Nabízí sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, které pomáhají snižovat a minimalizovat sociální vyloučení rodin dětí se sluchovým postižením a zvládat zátěž spojenou se sluchovou vadou. Služby jsou určeny také neslyšícím rodičům, kteří mají slyšící či neslyšící dítě.

Součástí nabídky Tamtamu v Pardubicích jsou řízené skupinové aktivity pro rodiče s dětmi různých věkových kategorií, individuální konzultace, besedy, podpůrné rodičovské skupiny pod vedením psychoterapeuta aj. Služba je určena rodinám s dětmi ve věku od 0 do 18 let věku. Tamtam pořádá také pobytové akce pro rodiny, příměstské tábory, interaktivní osvětové programy v mateřských, základní i středních školách, kde se nacházejí v inkluzivním vzdělávání žáci se sluchovým postižením, aktivně se zapojuje do tvorby komunitních plánů měst a je v úzké mezioborové spolupráci s foniatrickými, logopedickými a speciálně pedagogickými pracovišti.

Maxibubliny

Maxibubliny

„V ČR má podle medicínských zdrojů přibližně 1 z 1 000 novorozenců těžkou vadu sluchu a zhruba 6–12 z 1 000 narozených dětí středně těžkou vadu sluchu.  Zjištění, že jejich dítě má sluchové postižení, je pro rodiče šokující. Ocitnou se v neznámé situaci a potřebují někoho, kdo je touto náročnou situací provede, aby nebyl narušen přirozený vývoj jejich dítěte. Pomoc získají právě v Tamtamu,“ vysvětluje Mgr. Jana Fenclová, ředitelka Centra pro dětský sluch Tamtam.

Další pracoviště Tamtamu se nacházejí v Praze, Pardubicích a Olomouci. Tamtam pomáhá rodinám dětí s vadami sluchu z celé České republiky již 33 let. Je celostátním poskytovatelem komplexu vzájemně provázaných sociálních a poradenských služeb. Podporuje rodiny v hledání cesty ke komunikaci a k všestrannému rozvoji dítěte. Provází je, aby zvládly náročnou situaci spojenou s handicapem dítěte, a mohly se vrátit k běžnému způsobu života.

Malování na obličej

Malování na obličej

Podle odhadů žije v ČR přes 500 tisíc lidí se sluchovým postižením, z čehož většinu tvoří senioři. Na celém světě má problémy se sluchem 466 milionů lidí (podle údajů Mezinárodní zdravotnické organizace).

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., www.tamtam.cz, telefonická linka prvního kontaktu pro rodiče: 605 100 400, mail: poradna@tamtam.cz