Centra duševního zdraví spustila svůj provoz

 

Organizace Péče o duševní zdraví otevřela dvě Centra pro duševní zdraví a spustila tak ve východních Čechách poskytování zcela nové služby pro lidi s duševním onemocněním. Centra duševního zdraví fungují od začátku července v Pardubicích a v Hradci Králové a nabízejí klientům jak sociální, tak zdravotní služby. Jejich hlavním cílem je poskytovat služby v přirozeném prostředí klienta, nikoli v psychiatrických zařízeních.

Centra duševního zdraví (CDZ) vznikají po celé České republice na základě probíhající reformy psychiatrické péče. Celý program vzniku CDZ je podporován a koordinován Ministerstvem zdravotnictví ČR. Cílem CDZ je poskytovat služby v přirozeném prostředí klienta, například přímo u něj doma. CDZ je flexibilní, individualizovaná služba, která lidem s duševním onemocněním pomáhá žít smysluplný život, udržovat dobrý zdravotní stav a tím se vyhýbat psychiatrickým hospitalizacím.

Centra v Pardubicích a Hradci Králové otevřela organizace Péče o duševní zdraví 1. července 2019. V Pardubicích se centrum otevřelo na adrese Masarykovo náměstí 2792 a v Hradci Králové na Kavčím plácku 121. Svůj dosavadní tým sociálních pracovníků a peer konzultanta organizace nově pro práci CDZ rozšířila o psychiatra, psychologa a zdravotní sestry.

Týmy nových CDZ fungují jako mezičlánek mezi ambulantními službami a hospitalizací v psychiatrických zařízeních. „Nabízíme intenzivnější péči než ambulance a snažíme se tak předcházet nutnosti hospitalizace či ve spolupráci s psychiatrickými nemocnicemi napomáháme ke zkracování hospitalizací. Zároveň se snažíme o integraci dlouhodobě hospitalizovaných do běžného života,“ říká psychiatr CDZ a ředitel Péče o duševní zdraví MUDr. Petr Hejzlar.

Centra lidem pomáhají např. se zajištěním lékařské péče, s projevy nemoci, s vyřizováním záležitostí na úřadech, s finančním hospodařením atd. Funkci center doplňuje manažerka CDZ Pardubice Mgr. Kateřina Kolínská: „V centru poskytujeme komplexní podporu nejen jednotlivci, který se potýká s duševním onemocněním, ale jsme k dispozici i jeho rodině. Když má klient a jeho okolí dostatečnou podporu, je schopný zvládat život s nemocí bez nutnosti hospitalizací.“ CDZ jsou místy, která poskytují pomoc opravdu všem potřebným, bez čekací doby, bezplatně a ve všech oblastech, které klienti aktuálně potřebují.