Besedy – 10 LET ZA SKOKEM

 
 10 LET SKOK ZA SKOKEM

34 bezplatných besed o praktických zkušenostech

Každé úterý od 17 hodin BISTRO u dvou přátel, Pivovarské náměstí v Hradci Králové

www.skokdozivota.cz 

K 10 letům SKOKu do života jsme pro studenty, sociální pracovníky i veřejnost připravili 34 besed, na kterých Vás necháme nahlédnout „pod pokličku“ naší neziskové organizace a podělíme se o praktické zkušenosti. Cílem besed je přiblížit všem zájemcům naše fungování a to od založení společnosti, přes registraci a poskytování sociálních služeb, vyhrazení chráněných pracovních míst, konkrétní postupy práce s dospělými lidmi s mentálním postižením, sdílení zkušeností ze zahraničních stáží, po možnost seznámit se s administrativou, řízením a dokumentací.

 

datum

téma

28.1.2014

ZALOŽENÍ SKOKu do života

Vize, principy, hodnoty, občanské sdružení, obecně prospěšná společnost

4.2.2014

SLUŽBY SKOKu do života

Poskytované služby v kontextu zákona o sociální službách a zákona o zaměstnanosti

18.2.2014

SOCIÁLNÍ REHABILITACE SKOKu do života

Poslání, cílová skupina, efektivní trénink

25.2.2014

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ SKOKu do života

Velké i malé, krátkodobé i dlouhodobé plánování společnosti

4.3.2014

TRÉNINK PRACOVNÍCH DOVEDNOSTÍ – RUČNÍ PRÁCE

Praktické postupy a zkušenosti, manuál pro uživatele, manuál pro pracovníky

11.3.2014

VYTVÁŘENÍ CHRÁNĚNÝCH PRACOVNÍCH MÍST,  LADÍLNA

Tvoření pracovní náplně, komunikace s úřadem práce, možnosti, dotace

18.3.2014

TRÉNINK PRACOVNÍCH DOVEDNOSTÍ – KANCELÁŘSKÉ PRÁCE

Praktické postupy a zkušenosti, manuál pro uživatele, manuál pro pracovníky

18.3.2014

LIDSKÁ PRÁVA VE SKOKU

Dodržování práv a povinností, střety zájmů, pracovníci, uživatelé služeb

25.3.2014

ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI SKOK do života

Management neziskové organizace, procesy společnosti

1.4.2014

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ PRO BYDLENÍ – VAŘENÍ

Praktické postupy a zkušenosti, manuál pro uživatele, manuál pro pracovníky

8.4.2014

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ – BISTRO U DVOU PŘÁTEL

Založení sociálního podniku, podnikatelský plán, prohlídka Bistra, dotace

15.4.2014

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ ve SKOKu do života

Ukázka dokumentace, zákonné požadavky, plány rozvoje pracovníků, sdílení zkušeností

22.4.2014

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ PRO BYDLENÍ – NAKUPOVÁNÍ

Praktické postupy a zkušenosti, manuál pro uživatele, manuál pro pracovníky

29.4.2014

PRAVIDLA SROZUMITELNÉ KOMUNIKACE s lidmi s mentálním postižením

Tvorba textů easy to read, jak jednoduše a srozumitelně mluvit

6.5.2014

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ PRO BYDLENÍ – ÚKLID DOMÁCNOSTI

Praktické postupy a zkušenosti, manuál pro uživatele, manuál pro pracovníky

13.5.2014

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP, INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ

Tvorba plánu, výběr cílů, motivace

20.5.2014

TRÉNINK PRACOVNÍCH DOVEDNOSTÍ  –  ÚKLIDOVÉ PRÁCE

Praktické postupy a zkušenosti, manuál pro uživatele, manuál pro pracovníky

27.5.2014

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Příprava projektu, projektová žádost, realizace projektu

3.6.2014

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ PRO ÚSPĚŠNÝ ŽIVOT – SEBEOBSLUHA

Praktické postupy a zkušenosti, manuál pro uživatele, manuál pro pracovníky

10.6.2014

ŘÍZENÍ INFORMACÍ

Řízení dokumentace, zákonné nároky, praktické ukázky, prezentace

17.6.2014

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ PRO PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ

Praktické postupy a zkušenosti, manuál pro uživatele, manuál pro pracovníky, pro získání a udržení práce

9.9.2014

ŘÍZENÍ INFRASTRUKTURY

Řízení dokumentace, zákonné nároky, sdílení zkušeností, adresáře

16.9.2014

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ  – BEZPEČNOST

Praktické postupy a zkušenosti, manuál pro uživatele, manuál pro pracovníky

23.9.2014

ZKUŠENOSTI A ZÁŽITKY ZE ZAHRANIČNÍ STÁŽE 2013

Společnost ATEMPO, Rakousko Graz

30.9.2014

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ  – SAMOSTATNÝ POHYB, CESTOVÁNÍ

Praktické postupy a zkušenosti, manuál pro uživatele, manuál pro pracovníky

7.10.2014

ZKUŠENOSTI A ZÁŽITKY ZE ZAHRANIČNÍ STÁŽE 2013

Společnost CFL, Švédsko Soderhamn

14.10.2014

SLUŽBY BYDLENÍ pro lidi s mentálním postižením

Poskytování služby podpora samostatného bydlení v kontextu zákona o sociálních službách

21.10.2014

TRÉNINK KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTÍ – KONVERZACE

Praktické postupy a zkušenosti, manuál pro uživatele, manuál pro pracovníky

4.11.2014

SEBEOBHAJOVÁNÍ – rovnoprávné postavení osob s mentálním postižením

Popis principů a fungování skupin sebeobhájců v ČR a Hradci Králové

11.11.2014

TRÉNINK KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ – HOSPODAŘENÍ s penězi a časem

Praktické postupy a zkušenosti, manuál pro uživatele, manuál pro pracovníky

18.11.2014

ŘÍZENÍ KVALITY ve společnosti SKOK do života

Ukázka dokumentace, sdílení příkladů dobré praxe

25.11.2014

TRÉNINK KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ –MODERNÍ KOMUNIKACE

Praktické postupy a zkušenosti z práce na pc, s mobilním telefonem, facebook, mail, manuál pro uživatele, manuál pro pracovníky

2.12.2014

ŘÍZENÍ FINANCÍ ve společnosti SKOK do života

Ukázka dokumentace, zákonné nároky,  sdílení příkladů dobré praxe, diskuse s ekonomkou a účetní

9.12.2014

PRAXE A STÁŽE VE SKOKu do života

Systém práce s praktikanty, náplň praxe, spolupráce s UHK, sdílení zkušeností