15. ročník osvětové kampaně Týden rané péče

 

Stejně jako v předchozích letech se Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. zapojilo do osvětové kampaně Týden rané péče. Od pondělí 7.11.2022 až do neděle 13.11.2022 uspořádalo pro veřejnost i pro své klienty tyto akce: prezentaci kompenzačních pomůcek, rukodělný a plavecký kurz, zrakový screening realizovaný partnerskou organizací Prozrak o.p.s. i besedu s psycholožkou. Středisko se společně s dalšími 34 poskytovateli služby raná péče z České republiky zapojilo do kampaně Týden rané péče, jejímž hlavním cílem bylo letos zdůraznit právo rodin s dětmi se závažným zdravotním postižením na včasnou odbornou pomoc a na to, aby byla dostupná pro všechny děti bez rozdílu.

Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s., které působí na území celého Pardubického kraje, se informovanosti o službě raná péče věnuje celoročně a výsledkem je přibývající počet zájemců o službu. Potěšitelné je to, že mezi zájemci jsou často i rodiny dětí ve věku do dvou let. Včasná podpora vývoje dětí s handicapem je totiž nejúčinnější. Tým Střediska za 20 let poskytl podporu 621 rodinám s dětmi od narození do 7 let s ohroženým vývojem (například předčasně narozeným), s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením nebo autismem. Nabízí odborné konzultace, půjčování didaktických a kompenzačních pomůcek, sociální poradenství, psychologické konzultace, pomoc při výběru MŠ a ZŠ, setkávání rodin atd. Bližší informace naleznete na: www.ranapece-pce.cz