Známe dobrodince roku 2018

 

Pardubice – 4. prosince 2018

Krajským oceňováním dobročinnosti, pomoci a filantropie provedla po osmé moderátorka a patronka Jolana Voldánová. Celkem bylo oceněno deset počinů z kategorie dobrovolník, nezisková organizace a společensky odpovědná firma. Mezi oceněnými byla i dobrovolnice na vozíčku.

Nesmírně si cením všech, kteří pomáhají, ať už fyzicky nebo finančně. Rovněž si vážím spolupráce neziskového sektoru a Pardubického kraje, protože v našem regionu je zcela výjimečná. Jeden z nejúspěšnějších počinů korunující tuto spolupráci představuje projekt Burzy filantropie a podpora jednotlivých neziskových organizací,“ smekla pomyslný klobouk díků místopředsedkyně Senátu Miluše Horská.

Letošní rok se dostalo pocty v podobě ocenění za dlouhodobou činnost pro druhé následujícím dobrovolníkům Irena Adamová, Barbora Debnárová, Hana Grundová, Ivan Hoza, Bernardeta Jandíková, Zdeňka Lipavská, Dagmar Novotná, Petra Pejchlová, Kristýna Plešková a Pavel Štefek. Třem dobrovolníkům byly uděleny speciální ceny. Cenu náměstka primátora Statutárního města Pardubice získala Helena Kuklová, cenu Krajské hospodářské komory Pardubického kraje si převzal David Hejna a cenou radního Pardubického kraje byla oceněna Romana Fricová.

Romana Fricová si zaslouží obrovské uznání od nás všech. Ač je sama na vozíčku, rozhodla se pomáhat ostatním, hlavně dětem. Je příkladem obětavého člověka, se srdcem na dlani,“ odůvodnil svou volbu pro speciální cenu Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor.

Oceněnými neziskovými organizacemi pro rok 2018 jsou Boccia Run Bukovka, Klub českých turistů Lanškroun, KLUS Svitavy, Komuniké o. p. s. Litomyšl, Rodinné centrum Kulihrášek, z. s., Rodinné centrum Srdíčko z. s., Denní stacionář Litomyšl – Ruka pro život o. p. s., SKP-CENTRUM, o. p. s. – Dům na půli cesty, Středisko rané péče v Pardubicích o. p. s. a Zelená pro Pardubicko.

Za své společensky odpovědné podnikání, které spočívá například v podpoře neziskových organizací, účastí na Burze filantropie nebo zaměstnávání osob s handicapem, byly oceněny následující společnosti a organizace Česká spořitelna, a. s., Gaetano Daneli, s. r. o., H.R.G. spol. s r. o. Litomyšl, Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, Olfin Car Palace, s. r. o., Pardubický pivovar, a. s., SAINT-GOBAIN ADFORS CZ, s. r. o., SOLEA CZ výrobní družstvo, Šmídl s.r.o., Vodní zdroje Chrudim, spol. s. r. o. a speciální cena od Regionální pobočky CzechInvest pro Pardubický kraj putovala sociálnímu podniku LÉTHO o. p. s. za zaměstnávání osob s handicapem.

Během večera vystoupila zpěvačka Magda Malá a s tanečním vystoupením Míša Procházková, která získala podporu na pořízení nového vozíku v Burze filantropie.Akci každoročně pořádá Pardubický kraj, Koalice nevládek Pardubicka, Informační středisko Evropské unie Europe Direct a Rytmus Východní Čechy.