Zdravotně znevýhodnění mohou získat profesní vzdělání zcela zdarma

 

Handicapovani_stipendiste_CEMI_rocnik_2015-2016Praha, 26. července 2016 – Institut CEMI v říjnu 2016 zahajuje již jedenáctý ročník studijních oborů určených pro vedoucí pracovníky a manažery, které jsou zakončeny získáním profesního titulu MBA či LL.M. I pro tento ročník poskytuje šanci zdravotně znevýhodněným uchazečům a umožňuje jim získat profesní vzdělání zcela zdarma či za značně zvýhodněných podmínek. Zájemci o stipendium se mohou hlásit nejpozději do 31. srpna 2016. Dosud poskytnutá stipendia svou hodnotou převýšila již 1,5 milionu korun.

Díky jednoletému online studiu získá absolvent praktické manažerské znalosti v jednom ze šesti možných oborů, které institut CEMI v rámci stipendijního programu nabízí. Stipendium se uděluje na základě individuálního posouzení a je poskytováno ve výši od 50 až do 100 % ceny studia. „Žadatelem o stipendium může být tělesně handicapovaný člověk vlastnící průkaz TP, ZTP či ZTP/P, případně lze doložit i jiné potvrzení o zdravotním znevýhodnění. Stipendisty posuzujeme individuálně, uchazeči musí projít celým procesem výběrového řízení, přičemž nejprve vycházíme z motivačního dopisu, který k žádosti o poskytnutí stipendia přikládají,“ upřesňuje ředitel institutu CEMI Mgr. Štěpán Mika.

Za žádost se považuje zaslání vlastního životního příběhu v rozsahu maximálně jedné normostrany, který bude popisovat životní situaci a způsob, jak uchazeči získání profesního titulu MBA či LL.M. pomůže k lepšímu uplatnění na trhu práce a proč by právě on měl získat toto stipendium. Ze žádosti by mělo být také patrné, jakým způsobem žadatel díky absolvování studijního oboru obohatí životy dalších handicapovaných ve svém okolí.

Přihlášky společně s požadovanými dokumenty musí žadatelé zaslat nejpozději do 31. srpna 2016. Vyhodnocení a výběr zájemců, kterým budou stipendia poskytnuta, proběhne do 30. září 2016.

Nebojím se říci, že mi studium na CEMI pomohlo se profesně posunout mílovými kroky vpřed. Získané znalosti a vědomosti jsem poté mohl využít nejen pro své kolegy, ale také pro klienty naší firmy, se kterými se setkávám velmi často. Studium se mi vzhledem ke kariérnímu růstu vyplatilo a to i po finanční stránce a doporučuji jej všem budoucím studentům jako skvělou investici do osobního i profesního života,“ zhodnotil své studium na CEMI úspěšný stipendista Zbyněk Sýkora, který je již 15 let upoután na invalidním vozíku.

Více na http://www.cemi.cz/cs-CZ/o-cemi/stipendium-pro-handicapovane.