Vzdělávací programy o duševní zdraví mají u studentů úspěch

 

Téma psychických problémů již není tabu. Alespoň ne na některých školách na Náchodsku, ve kterých se uskutečnil preventivní program zaměřený na vzdělávání studentů v oblasti duševního zdraví. Prevence duševních onemocnění je podle lektorů programu nejdůležitější právě u dospívajících.

vzdělávací program NáchodPracovníci organizace Péče o duševní zdraví (PDZ) ze střediska Náchod se aktivně zapojují do vzdělávání studentů na školách. Důležitá je podle nich prevence. „Mladí dospělí jsou nejohroženější skupinou v prvních projevech duševní nemoci. Proto je důležité jim předávat informace o nemocech a možnostech léčby. Aby zvládli případně včas rozpoznat první příznaky nemoci a věděli, kde mohou najít pomoc. Nebo byli připraveni pomoci blízkému člověku,“ říká sociální pracovnice PDZ Hana Hejzlarová.

První školou, kde preventivní program v letošním roce vedli, byla Střední škola propagační tvorby a polygrafie ve Velkém Poříčí. Tématem bylo duševní onemocnění se zaměřením na sebepoškozování, poruchy příjmu potravy a duální diagnózy. Interaktivní formou seznámili studenty se základním dělením duševních onemocnění, jejich projevy, možnými příčinami a léčbou. „Byli jsme povzbuzeni zájmem studentů, a to nejen v době vyučování, ale i na internátu školy v době volného času studentů. Bylo znát, že je téma zajímá, někteří popisovali osobní zkušenost s psychickými problémy, zkušenosti ze svého okolí, doptávali se na hranici mezi běžným smutkem a depresí, kdy a kde vyhledat odborníka a tak podobně,“ dodává vedoucí střediska PDZ Náchod Lucie Kudrnáčová, která vzdělávací program pro studenty vedla.

V listopadu se pracovníci zapojili do výuky na gymnáziu v Náchodě. Zatím se jednalo o pilotní přednášku v rámci základů společenských věd v oktávě na téma paranoidní schizofrenie. Lucie Kudrnáčová na základě spotu o prožívání lidí se schizofrenií a na konkrétní kazuistice interaktivně představila problematiku tohoto onemocnění. Přednášející opět zaujal zájem studentů, se kterým výklad sledovali a aktivně se doptávali. Jedna z posluchaček projevila zájem o nabízenou stáž. Do konce tohoto roku by měla na gymnáziu proběhnout ještě jedna přednáška pro třetí ročníky. Pro příští rok je vyjednáno pokračování preventivního programu.