Vyšlo DVD znakového jazyka pro rodiče neslyšících dětí

 

Jste rodiče dítěte, které má vadu sluchu? Doporučili Vám odborníci používat s ním znakový jazyk nebo jeho prvky? Hledáte materiály, odkud byste se mohli znakový jazyk učit? Máme pro Vás dobrou zprávu, občanské sdružení Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. vydalo DVD s příhodným názvem „Chci se s tebou domluvit.“ DVD je určené pro rodiče a jejich děti do přibližně 3 let věku.

Co je možné na DVD najít? Je to především slovník, který obsahuje více než 1.300 znaků českého znakového jazyka rozdělených do 22 tematických oblastí (např. rodina, přídavná jména a příslovce, slovesa, předměty, jídlo, oblečení, zvířata, aj.). Aby rodiče věděli, jak skládat jednotlivé znaky do celých výpovědí, je možné na DVD najít také přibližně 170 krátkých vět. Věty byly vytvářeny tak, aby byly použitelné v každodenní komunikaci s malým dítětem. V poslední části DVD jsou videoukázky, na kterých je vidět, jak může vypadat komunikace s neslyšícím a nedoslýchavým dítětem v několika rodinách a v různých situacích.

DVD vyšlo za finanční podpory Nadace Sirius. Je možné ho objednat na www.frpsp.cz

 

DVD_ilustracni