Vertebrorevitologie – obnovení páteře

 

Rozhovor s akademikem, profesorem Igorem Danilovem – lékařem,vědcem, všestranně vzdělaným člověkem, autorem řady vynálezů a unikátní metody vertebrorevitologie. Známý specialista na onemocnění páteře působí také v zahraničí, kde používá nechirurgickou metodu léčby a odstranění vyhřeznutí meziobratlové ploténky.

Tato metoda byla vytvořena akademikem I. M. Danilovem před více než deseti lety jako alternativa k chirurgickým metodám léčení degenerativních a dystrofických onemocnění páteře, takových jako vyklenutí a vyhřeznutí meziobratlových plotének. V následujících letech se tato metoda úspěšně rozvíjela, což dokazují objektivní výsledky.

Podstata myšlenky, kterou zrealizovala klinika, spočívá ve využívání přírodních, neagresivních metod léčení. To nejlépe odpovídá tendencím současné progresivní medicíny, které se soustřeďují v první řadě na aktivizaci rezerv organizmu pacienta.

Doktor Danilov s pomocí hluboké paravertebrální masáže mění biomechaniku páteře, a tím vytváří potřebné podmínky k regeneraci ploténky. Odstraňuje tedy příčinu nemoci.

Do jaké míry je v dnešní době aktuální problematika onemocnění páteře?

V dnešní době patří onemocnění páteře mezi nejrozšířenější nemoci na světě. A tato tendence bude bohužel stále narůstat. Podle odborníků Světové zdravotnické organizace (WHO) ve vyspělých zemích dosahují onemocnění kosterní a svalové soustavy (a to včetně degenerativně-dystrofických onemocnění páteře) dimenzí pandemie a představují vážný lékařský problém. V zemích západní Evropy jsou onemocnění páteře prakticky ve 40-50 % případů příčinou předčasného odchodu do důchodu. 50 % až 80 % obyvatelstva sociálně aktivního věku periodicky pociťuje paroxysmy diskogenních bolestí v dolní bederní oblasti, což je dočasně vyřadí z pracovního procesu. Bolest v dolní části zad je druhou nejčastější (po respiračních onemocněních) příčinou vyhledání lékaře. Zdůrazňuji, že se jedná o oficiální údaje. Ve skutečnosti je situace mnohem horší, protože zdaleka ne každý, kdo pociťuje bolest v zádech, vyhledá lékařskou pomoc.

A jaké faktory tomu napomáhají?

Základní příčiny tohoto jevu jsou v první řadě sedavý způsob života a nedostatek pohybu. Lidská páteř je v mnoha ohledech celkem unikátní, účelně a racionálně promyšlená, z pohledu biomechaniky je to dokonalá nosná konstrukce, která plní ochrannou a opornou funkci. Nese také značnou část váhy lidského těla .

Největší zátěž spočívá na bederních meziobratlových ploténkách v situaci, kdy se člověk nachází v poloze sedu. Takže pokud u člověka s celkovou hmotností 70 kg nese čtvrtá bederní ploténka zátěž v lehu 20 kg, ve stoje (nebo při chůzi) od 70 do 100 kg, pak v sedě je to 140 kg a více! A to je jedním z důvodů, proč lidé, kteří více sedí a méně chodí, trpí častěji osteochondrózou.

Musíme proto nezbytně vědět, jak správně nakládat s tímto darem přírody. Jak se říká, šetrný vztah k organizmu prodlužuje délku jeho užívání.

Ale existuje přece názor, že onemocnění páteře, třeba už zmíněná osteochondróza a její komplikace, jako například protruze a vyhřeznutí meziobratlových plotének, je daní člověka za vzpřímenou chůzi.

Ano, taková domněnka existuje. Ale podle mého názoru je bezdůvodná. Vždyť osteochondrózu mívají nejenom lidé, ale také čtyřnohá zvířata, například kočky, psi. Chtěl bych vás mimochodem upozornit na to, že osteochóndrózu mají většinou právě ta zvířata, která nežijí na svobodě a nemají dostatek pohybu, například v zoologické zahradě, v klecích. Trpí, stejně jako člověk, na vyhřeznutí ploténky. K dnešnímu dni existuje mnoho zajímavých a aktuálních výzkumů ohledně daných onemocnění páteře u zvířat. Takže to není jenom člověk, kdo je zatížen těmito nemocemi.

Pokud není příčinou vzniku osteochondrózy vzpřímená chůze, kde tedy máme hledat jádro tohoto „zla“?

V zemské gravitaci. Jak na vědecké, tak i na praktické úrovni bylo dosaženo významných výsledků. Byla nalezena odpověď na otázku, proč nemá člověk jakožto bytost, která stojí na nejvyšším stupínku evoluce na Zemi, aktivovány všechny existující regenerativní schopnosti. Proč například čolkovi, který je na nižším stupni evoluce, díky aktivní regeneraci narůstají odtržené končetiny, ocas, obnovuje se poškozené srdce, oči, a u člověka se tak neděje?

To je zajímavé… Můžete to aspoň obecně rozvést?

Pokud budu stručný, experimentální metodou jsem došel k závěru, že pokud snížíme gravitační působení na lidský organizmus o 37 %, pak se aktivují jeho fenomenální regenerační možnosti. Jako důkaz daných skutečností slouží úspěšná aplikace metody vertebrorevitologie, kde jsou podobné podmínky vytvářeny uměle.

V takovém případě tato metoda dává vědě velké možnosti!

Bezesporu. Tomu také napomáhají přirozené příčiny. Rozvoj současné společnosti je charakteristický značným nárůstem zátěže na opornou a pohybovou soustavu člověka, působením negativních antropogenních faktorů, ke kterým patří také mechanická poškození s různou etiologií. To tedy vyžaduje, aby se věda důkladně zabývala problematikou zkoumání reparativní hystogeneze, hledání nových cest k prohloubení tohoto směru. V souvislosti s tím má vertebrorevitologie bezesporu velkou perspektivu v dalším vědeckém a experimentálním rozvoji.

Ve vaší knize jsem se dočetl, že „… základní a nespornou výhodou vertebrologie je ta skutečnost, že umožňuje bez jakékoli škody na organizmus obnovit biomechaniku páteře a vytvořit ideální podmínky pro reparativní regeneraci tkání meziobratlové ploténky.“

Přesně tak. Tato metoda tedy v praxi umožňuje, aby byly úspěšně obnoveny meziobratlové ploténky, poškozené degenerativně-dystrofickým procesem, a to dokonce i ve velmi pokročilém stádiu s komplikací sekvestru.

Odstraňovat vyhřeznutí meziobratlových plotének bez nutnosti operace?

Ano. Je to velmi důležitý fakt, protože jakákoli operace na páteři je v prvé řadě hluboký zásah do jemné, složité struktury organizmu, přináší nevyhnutelné pooperační jizvy a šrámy v mozkomíšním kanálu a jiné komplikace, recidivy vyhřeznutí. Takže metoda vertebrorevitologie představuje pro lidi důležitou alternativu a šanci, jak vyléčit nemoc a zachovat přitom celistvou strukturu páteře.

Na závěr bych chtěla uvést slova, které profesor Danilov napsal ve knize: „Pokud lidí, kteří jsou zodpovědní a profesionálně pečují o své zdraví a zdraví svých blízkých, bude mnohem více,  tento racionální přístup pacientů  nepochybně vyvolá nárůst profesionality u lékařů a u kvality poskytovaných služeb. V konečném důsledku z toho bude těžit celá společnost, protože zvýšení úrovně lékařských služeb znamená zlepšení zdraví celého národa. Takže vaše znalosti, které získáváte a předáváte dále potřebným, přispějí k urychlení tohoto procesu, který je tolik důležitý pro celou společnost.“ Jak říká jedno latinské přísloví: „Prozíravost jednoho člověka může přinést štěstí celému národu.“

zdroj: http://vertebrolog.com/p1cz.html