Ve světě se neztratíme – Ohlédnutí za týdenním kurzem pro neslyšící děti

 

Obchod, pošta, hasiči, zdravotnická služba. Témata, která zaznívala na týdenním kurzu pro děti se sluchovým postižením a jejich slyšící kamarády. Děti prostřednictvím interaktivních her získávaly návod, jak postupovat, pokud se ztratí nebo jsou svědkem nehody. Jak docílí, aby jim slyšící lidé rozuměli, jestliže komunikují znakovým jazykem. Kurz realizoval Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Pardubicích. Celodenní aktivity se konaly v prostorách spolupracující organizace LENTILKA – Integrační školka a rehabilitační centrum.

Tamtam_Ve svete se neztratime_dekujemeV průběhu týdne od 31. července do 4. srpna 2017 probíhaly tematické činnosti podle jednotného scénáře. Ranní komunikační kroužek s rozvojem slovní a znakové zásoby obvykle doprovázela básnička nebo písnička ve znakovém jazyce. Po té následovaly teoretické poznatky a praktické vyzkoušení nově nabytých vědomostí. Náročnost a odbornost programu vyvážil prostor pro odpočinek, volnou hru, v polední pauze se dětem četly pohádky, tlumočené do znakového jazyka. Kurzu se zúčastnily děti ve věku pět až jedenáct let z Hradce Králové, Pardubic a dalších obcí z Pardubického, Královéhradeckého a Středočeského kraje.

Co se děti naučily? Hned v pondělí uměly nazpaměť vlastní adresu. Zjistily, jak to funguje na poště, jaké poštovní a listovní služby mohou využít, napsaly rodičům dopis, nalepily známky a samy dopis vhodily do příslušné schránky. „Petruška teď stále posílá dopisy,“ sdělila s odstupem doby maminka neslyšící holčičky, která se na začátku kurzu domnívala, že dopis a pohled může pro odeslání vhodit do jakékoliv bílé schránky u domu.

Ú1_Pondeli _POSTAterní téma „Obchod“ přineslo tlumočenou exkurzi do Hypermarketu Globus v Pardubicích.  Paní Alena Kučerová si připravila zážitkový program, během kterého si děti vyzkoušely oblečení pro pracovníky jednotlivých úseků obchodu, nahlédly do skladů a mrazáků, zjistily, jak dlouhá cesta předchází tomu, než se zboží dostane k zákazníkům. Dozvěděly se také, jak si mají počínat, pokud se ztratí nejen v obchodním domě. S tímto poznatkem se pracovalo v průběhu celého dne. Samozřejmostí byl nákup zboží či potravin za reálné finance. (Zajímavostí je, že zatímco mladší děti si kupovaly povětšinou pamlsky, starší volily školní potřeby.)

Středa a čtvrtek se nesly ve znamení složek Integrovaného záchranného systému. Také interaktivníprogram, se kterým ve středu přijeli hasiči, zanechal v dětech hluboký dojem. „Sofinka stále vypráví o hasičích, ti se jí líbili nejvíce,“ sdělila nám maminka osmileté neslyšící holčičky po skončení kurzu. Nedivíme se. Děti si vyzkoušely hasicí přístroje, oblečení, helmice, naučily si, jak se může hasit oheň, na co si dávat pozor, jak nebezpečný může být kouř. Voda provázela účastníky kurzu celým dnem. A jelikož byl zrovna teplotně nadprůměrný týden, hodně aktivit se realizovalo na přilehlé zahradě.

Na přání rodičů, pro které bylo každodenní dojíždění do Pardubic náročné, byl pro děti připraven nocleh ze středy na čtvrtek. Této možnosti využilo všech dvanáct přítomných dětí.

3_Streda_HASICIVe čtvrtek po snídani se děti vypravily na Zdravotnickou záchrannou službu do Hradce Králové. Již samotná cesta znamenala spoustu nových poznatků: orientaci v jízdních řádech, nákup jízdenek, zásady a pravidla bezpečnosti při přecházení silnic… Na pracovišti záchranné zdravotnické služby Královéhradeckého kraje se pak děti naučily masáž srdce, zjistily, co obnáší práce záchranářů, nasedly do vrtulníku a sanitky. Odpoledne téhož dne byly rodičům zprostředkovány informace z uplynulých dní a nastíněny osvědčené komunikační hry.

Poslední den intenzivního kurzu byl vyhrazen opakování všech poznatků. Přestože na dětech (i pracovnicích) byla již znatelná únava, převládala velká spokojenost a nadšení. Děti obdržely dárečky v podobě originálních triček a potištěných vaků na záda. A to není vše! Těší nás, že kurz měl určitý přesah i do slyšící společnosti. Díky tričkům jsme vzbuzovali poměrně velkou pozornost veřejnosti a odpovídali na dotazy ke komunikaci znakovým jazykem i problematice sluchového postižení.

Týdenní kurz se konal za finanční podpory Elektrárny Opatovice, a. s., Statutární město Pardubice, Pardubický kraj, Gama Pardubice, s. r. o., Pražská plynárenská a. s., FOXCONN CZ, s. r. o., Nedcon Bohemia, s. r. o. Partnery jsme našli díky Burze filantropie.

Děkujeme tímto všem za podporu!
Text: Romana Procházková, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Pardubice