Umím si poradit – Týdenní kurz pro neslyšící děti

 

Rozvoj slovní a znakové zásoby, posílení orientačních schopností, samostatnosti, sociálních vztahů, podpora komunikačních dovedností. Pojmy, které rezonovaly týdenním kurzem pro děti se sluchovým postižením a jejich slyšící sourozence. Kurz realizovalo Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Pardubicích za finanční podpory Elektrárny Opatovice, a.s. a Foxconn, s.r.o.

Spolecne fotoCelkem šestnáct dětí ve věku od pěti do třinácti let z Pardubického a Královéhradeckého kraje se společnými hrami učilo porozumět ostatním, nalézat vlastní zdroje a zlepšovat vyjadřovací schopnosti. V průběhu týdne od 29. července do 2. srpna 2019 probíhaly denní činnosti podle jednotného scénáře. Na ranní komunikační kroužek navazovala řízená činnost, posilující vzájemnou koordinaci mezi dětmi a jejich vyjadřovací schopnosti. Společné hry pokračovaly odpoledne, kdy se dostala ke slovu mimo jiné výroba prázdninových kufrů, náramků přátelství, vyplňování kvízů a řešení tematických hlavolamů. Všechny aktivity byly uzpůsobené věku jednotlivých dětí.

Pondeli_komunikacni hratkyJaká denní témata byla pro děti připravena? V pondělí jsme se po úvodních seznamovacích aktivitách ve společné práci zamýšlely nad vlastním prožíváním, nad emocemi a jejich projevy a učily se tak porozumět sami sobě. Jednotlivými aktivitami nás provázela pohádka „V hlavě“. V úterý se dopolední program konal v Ekocentru Paleta v Pardubicích. Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce zahradního domku, kde se měla odehrávat větší část původně plánovaných aktivit, jsme byli nuceni zvolit jiné téma. V souladu se zaměřením kurzu jsme si vybrali „Pečení chleba v peci“. Většina dětí tak poprvé v životě zjistila, že si mohou i doma upéci chleba, což s nadšením sdělovali odpoledne svým rodičům. Po poledním klidu, který předškoláci využili k odpočinku, jsme se učili poskytovat první pomoc při různých zraněních. Ve středu nás jednotlivým aktivitami provázelo téma osobní bezpečnosti ve vztahu k cizím osobám a neznámým předmětům. Navštívily nás dvě pracovnice Městské policie, které s dětmi ve dvou skupinách debatovaly nad uvedenou problematikou.

Ctvrtek_vystavaČtvrtek byl vyhrazen celodennímu výletu do Prahy, kde nás čekala interaktivní výstava Nadace Dar sluchu, výjezd lanovkou na Petřín a návštěva hřiště s mnoha herními prvky. Cestou tam i zpět jsme dětem pomáhaly v orientaci v jízdních řádech, odjezdové tabuli na vlakovém nádraží, vyhledávání jednotlivých spojů, nákupu jízdenek. Pro mnoho dětí byla nová informace související se slevou na jízdném u držitelů průkazů ZTP či ZTP/P. Přestože většina dětí měla těžkou vadu sluchu, více či méně kompenzovanou sluchadly či kochleárními implantáty, rozhodně ne všichni byli vlastníky průkazů ZTP. Starší děti pak samozřejmě zajímaly důvody, proč tomu tak je, kde je třeba podat žádost, kdo ji schvaluje. Kurz tak získal určitý přesah i do odborného sociálního poradenství. Poslední den kurzu jsme věnovali opakování a prohloubení získaných poznatků.

Každý den pozdě odpoledne si rodiče vyzvedávali svá unavená, ale spokojená dítka. Výjimku představoval čtvrtek s nabídkou přespání. Této možnosti využilo patnáct dětí, pro něž byly připraveny podvečerní zahradní hrátky, společná večeře, animovaná pohádka „V hlavě“ a hudební naladění na spánek.

Děkujeme dětem za jejich nadšení a elán, kolegyním za spolupráci, donátorům za finanční podporu! Vážíme si toho a budeme se těšit zase příště na viděnou!

Text a foto: Romana Procházková, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Pardubice