Týdny pro duševní zdraví

 

Akce se koná pod záštitou primátorky statutárního mesta Pardubic MUDr. Štepánky Fraňkové a radního Pardubického kraje Ing. Pavla Šotoly.

PARDUBICE PONDĚLÍ 23/9

17.00—18.00

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ OSMNÁCTÉHO ROČNÍKU TÝDNU PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ SPOJENÉ S VERNISÁŽÍ

VÝSTAVY: NIKOLA ČULÍK

Klub 29 / Sv. Anežky České 29 / Pardubice

Výstavu zahájí: Petr Hejzlar, ředitel o. s. Péče o duševní zdraví, Šárka Zahálková, dramaturgyne výstav v Klubu 29 a Nikola Čulík, vystavující autor.

Nikola Čulík (* 1983) je mladý a velmi nadaný absolvent ateliéru kresby AVU v Praze. Jeho ač drobné kresby jsou emocionálně velmi silné. Ve své tvorbě, která zahrnuje nejen zmiňovanou kresbu, ale též malbu, text či prostorové instalace, se často dotýká citlivých míst své duše. Jeho práce má ilosoický až existencionální charakter, hluboce osobní, avšak zároven mnohdy relektující současné dění a životy nás všech. Nikola se léčí ze schizofrenie, o své nemoci ale dokáže promlouvat velmi otevřene, a to nejen svým umeleckým jazykem. Jeho výstava v Klubu 29 nebude jen tradiční přehlídkou kreseb či maleb. Nikola rád pracuje přímo s daným místem a prostorem, proto se mužeme tešit na instalaci – autorovu aktuální a jedinečnou výpověd. Výstava vKlubu 29 potrvá do 19/10/2013. Program výstav a doprovodných akcí v Klubu 29 je realizován za podpory statutárního města Pardubice.

KONTAKT: Divadlo 29 / Šárka Zahálková

klub@divadlo29.cz / +420 777 886941 / www.divadlo29.cz

 

PARDUBICE ÚTERÝ 24/9

10.00—11.30

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V PÉČI O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Péče o duševní zdraví – středisko Pardubice / Belehradská 389 / Pardubice

Zveme veřejnost i studenty na besedu s uživateli našich služeb na téma „Vyvracíme mýty aneb jak se nám žije sduševní nemocí“. Bude se diskutovat o všem, co Vás vsouvislosti s duševní nemocí zajímá.

KONTAKT: Péče o duševní zdraví / Kateřina Kolínská

katerina.kolinska@pdz.cz / +420 777915749 / www.pdz.cz

 

15.00—16.30

PRO NĚKTERÉ Z NÁS JE TEŽKÉ NAJÍT CESTU DOMU

Krajský úrad Pardubického kraje – budova bývalé reálky sál Jana Kašpara / Komenského nám. 120 / Pardubice

Veřejná beseda na téma jaké služby v oblasti bydlení pro lidi s duševní nemocí jsou potřeba v Pardubickém kraji.

KONTAKT: Péče o duševní zdraví / Petr Hejzlar

petr.hejzlar@pdz.cz / +420 777915740 / www.pdz.cz

 

13.00—16.00

JAK NÁM CHUTNÁ EVROPA

Pernštýnské náměstí / Pardubice

Srdečne vás zveme na akci Jak nám chutná Evropa, která se bude konat na pardubickém Pernštýnském náměstí již popáté. Jedná se o ochutnávku tradičních pokrmů zemí Evropské unie, které pro návštevníky i náhodné kolemjdoucí připraví žáci a studenti pardubických základních a stredních škol a školy SVÍTÁNÍ. Kulinářská akce se koná v rámci Dnů evropského dědictví, které jsou celoevropskou kulturně poznávací akcí. Žáci a studenti jedné školy vždy vaří tradiční pokrmy jedné z evropských zemí. Vyhledávají recepty a inormace o členských státech EU a doslova ochutnávají rozdílnost evropských kultur.

KONTAKT: Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. / Markéta Hujerová

hujerova@svitani.cz / +420 733569422 / www.svitani.cz

 

9.00—12.00

DEN HER S TVOŘIVOU DÍLNOU

MIREA denní stacionář, o.p.s. / Ostrešanská 25 / Nemošice

V tvořivé dílničce budeme tentokrát vyrábět ze sena – stromečky, srdíčka, ptáčky… Srdečně vás všechny zveme!

KONTAKT: MIREA denní stacionář, o.p.s. / Jitka Šidáková

sidakova@mirea.cz / +420 734458688 / www.mirea.cz

 

PARDUBICE STŘEDA 25/9

14.00—18.00

NAJÍT CESTU DOMU: HAPPENING O VZDÁLENOSTI MEZI SNEM A REALITOU

před chráněnou kavárnou Výměník / Mladých 325 / Pardubice – Polabiny

Jak si představujete svůj bezpečný a pohodlný domov? Přineste nábytek, věci do interiéru, květiny, knihy nebo aspoň kreativní náladu. Co se Vám nebude chtít odnášet, mužete věnovat klientům tréninkových bytu. Možná přijde i… kulturní překvapení. Doprovodný program chystají sociálne terapeutické dílny CEDR Pardubice (vytváření z pedigu, malování na obličej, kreslení na textil, enkaustika) a Péče o duševní zdraví – středisko Výměník (výstava a prodej výrobků chránených dílen, gastro zábava).

KONTAKTY: 1) Péce o duševní zdraví – středisko Výměník / Artem Vartanian

artem.vartanian@pdz.cz / +420 602606880 / www.pdz.cz + 2) CEDR Pardubice o.p.s

Jana Otradovská / otradovska@cedrops.cz / +420 739 285728 / www.cedrops.cz

PARDUBICE ČTVRTEK 26/9

9.00—12.00 SEMINÁR / vstupné 150,- Kc

13.00—15.00 WORKSHOP / vstupné 200,-Kc

PSYCHOTERAPEUTICKÝ SEMINÁŘ SE SLOVENSKÝM PSYCHOLOGEM MILOŠEM ŠLEPECKÝM

Divadlo 29 / Sv. Anežky České 29 / Pardubice

Seminář je přístupný i veřejnosti. Na workshop je potřeba přihlásit se předem.

KONTAKT: Péče o duševní zdraví / Ivana Benešová

ivana.benesova@pdz.cz / +420 777915748 / www.pdz.cz

 

9.00—13.00

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE A PRAKTICKÉ ŠKOLE SVÍTANÍ

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. Komenského 432 / Pardubice

Den otevřených dveří se bude konat v Základní škole a Praktické škole SVÍTÁNÍ, speciálně pedagogickém centru a sociálně terapeutické dílně v budove Komenského 432. Poskytnuty budou inormace o formách a metodách výuky, o podpůrných terapiích, o činnosti speciálně pedagogického centra a sociálně terapeutické dílny. V pruběhu Dne otevřených dveří si bude možné prohlédnout moderní prostory školy uzpůsobené potřebám dětí se zdravotním postižením, zúčastnit se výuky ve třídách i dílnách, zahrát si na přírodní hudební nástroje, užít si odpočinek v relaxační místnosti a zapojit se do netradičních výtvarných a řemeslných technik s klienty sociálne terapeutické dílny.

KONTAKT: Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s / Petra Macasová

macasova@svitani.cz / +420 777715459 / www.svitani.cz