Týdenní intenzivní kurz pro děti se sluchovým postižením. Téma: Indiáni – kolébka znakového jazyka

 

Tamtam ve spolupráci s Elektrárny Opatovice nabízí dětem se sluchovým postižením ve věku 5 – 13 let týdenní kurz. Letošní téma INDIÁNI – kolébka znakových jazyků je zacíleno na spolupráci a komunikaci.

Více viz leták níže.

LETÁK - Týdenní kurz Pardubice