Týden rané péče také v Pardubicích

 

Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. již 17 let poskytuje v Pardubickém kraji službu raná péče rodinám s dětmi s ohroženým vývojem (např. v důsledku předčasného narození) nebo se zdravotním postižením do 7 let. Hlavním cílem rané péče je podpora vývoje dětí s handicapem

a podpora jejich rodin. V rámci celorepublikové kampaně Týden rané péče Středisko uspořádalo mimo jiné Den otevřených dveří, který se uskutečnil v sídle organizace na adrese Bělehradská 389, Pardubice-Polabiny.

stredisko_rpNávštěvníci se mohli seznámit s činností organizace i prohlédnout prostory včetně bezbariérové kuchyně. K vidění bylo množství stimulačních, didaktických, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek na podporu vývoje dětí se zdravotním postižením. Velký zájem byl o ukázky speciálních pomůcek k alternativní komunikaci prostřednictvím asistivních technologií. Přítomní se přesvědčili, že i děti, které nemluví a mají závažné pohybové postižení, mohou komunikovat.

Příchozí se také seznámili s možnostmi, jak mohou i děti s handicapem aktivně trávit volný čas – například na lyžích, při plaveckých, vodáckých, rybářských, rukodělných aktivitách.

Důkazem spolupráce se souvisejícími službami byla prezentace činnosti Dětského centra Veská, také Hamzovy odborné léčebny pro děti a dospělé i ukázka orientačního vyšetření zraku dětí předškolního a mladšího školního věku společností Prozrak o.p.s.

Slavnostního vyhodnocení ekologického projektu Odevzdej vysloužilé drobné elektrospotřebiče, který byl realizován ve spolupráci se společností ASEKOL již pošesté, se tradičně aktivně zúčastnil i starosta Městského obvodu Pardubice II Mgr. Radek Hejný. Zapojení desítek rodin do sběru elektroodpadu je důkazem, že ani životní prostředí není příznivcům Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. lhostejné.

Příjemnou atmosféru Dne otevřených dveří podpořila také firma Starbucks, která pro všechny návštěvníky a zúčastněné poskytla výbornou horkou čokoládu a kávu.

Kontakt: Bělehradská 389, 530 09 Pardubice, t. 466 641 031, m. 736 512 613-616, e-mail: stredisko@ranapece-pce.cz, web: www.ranapece-pce.cz