Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. přispívá k ochraně životního prostředí

 

Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. od roku 2003 poskytuje v Pardubickém kraji službu ranou péči rodinám s dětmi s ohroženým vývojem (např. v důsledku předčasného narození) nebo se zdravotním postižením do 7 let. Hlavním cílem rané péče je podpora vývoje dětí s handicapem a podpora jejich rodin.

Středisko již několik let také zodpovědně odevzdává elektrozařízení ke zpětnému odběru. Současně k této aktivitě motivuje i klientské rodiny.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že Středisko odevzdalo v loňském roce k recyklaci 5 televizí, 2 monitory a 120 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 4 MWh elektřiny, 227 litrů ropy a 17 m3vody. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 1 tunu CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 3 tuny.

Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík.